Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Els Nutrients by Mind Map: Els Nutrients

1. Vitamines

1.1. Orgànics

1.2. Compostos Orgànics

1.3. Processos metabòlics

1.4. Suc de taronja

1.5. Hi ha dos tipus de vitamines

2. Hidrats de carboni

2.1. Orgànics

2.2. Molecules insolubles en aigua

2.3. Nutrient energetic i constructiu

2.4. Colesterol

2.5. Hi han 3 tipus de hidrats de carboni

3. Greixos o Lípids

3.1. Orgànics

3.2. Molecules solubles en aigua

3.3. Principal font d'energia

3.4. Fibra

3.5. Hi han 2 tipus d'hidrats de carboni

4. Aigua

4.1. Ingorànics

4.2. Imprescindible per la vida

4.3. Fa possible la vida

4.4. Aigua

5. Minerals

5.1. Inòrgànics

5.2. Són nutrients importants

5.3. Regulació Construcció

5.4. Ferro

6. Proteïnes

6.1. Orgànics

6.2. Molecules compostes per caboni, oxigen nitrogen i hidrogen

6.3. Manteniment i creixement de la cel.lula

6.4. Carn

6.5. Hi ha dos tipus de proteïnes