Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HJEMMET by Mind Map: HJEMMET

1. Åbenhed/ydhørhed i hverdag præget af travlhed

2. Centrale punkter

3. Vort sted i verden

4. Fænomen

5. Hverdagslivets centrum

6. Omsorgens muligheder