Hoe reageren de leerlingen van Obs de Zonnewijzer op de wijze waarop de leerkracht de leerlingen ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hoe reageren de leerlingen van Obs de Zonnewijzer op de wijze waarop de leerkracht de leerlingen actief betrekt bij de rekeninstructie? by Mind Map: Hoe reageren de leerlingen van Obs de Zonnewijzer op de wijze waarop de leerkracht de leerlingen actief betrekt bij de rekeninstructie?

1. Variabele 1: De leerlingen voeren opdrachten uit die aanzetten tot actieve deelname

1.1. 1.1 De leerlingen voeren de opdrachten individueel uit

1.2. 1.2 De leerlingen voeren de opdrachten in duo’s uit

1.3. 1.3 De leerlingen voeren de opdrachten in groepjes uit

2. Variabele 2: De leerlingen antwoorden op vragen die aanzetten tot nadenken

2.1. 2.1 De leerling geeft een gesloten antwoord

2.2. 2.2 De leerling geeft een open antwoord

2.3. 2.3 De leerling geeft nog een antwoord na doorvragen van de leerkracht

3. Variabele 3: De leerlingen luisteren naar de instructie van de leerkracht

3.1. 3.1 De leerlingen zijn stil tijdens de uitleg

3.2. 3.2 De leerlingen maken geluid tijdens de uitleg

4. Variabele 4: De leerling steekt niet zijn hand op, krijgt de beurt

4.1. 4.1 De leerling geeft een juist/relevant antwoord

4.2. 4.2 De leerling geeft een onjuist/niet relevant antwoord

4.3. 4.3 De leerling geeft geen antwoord

5. Variabele 5: De leerling steekt wel zijn hand op, krijgt de beurt

5.1. 5.1 De leerling geeft een juist/relevant antwoord

5.2. 5.2 De leerling geeft een onjuist/niet relevant antwoord

5.3. 5.3 De leerling geeft geen antwoord

6. Mindmap operationaliseren construct: Reactie leerlingen betrekken van leerkracht. Kwantitatief, in variabelen.