SJEMENJAČE (Spermatophyta)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SJEMENJAČE (Spermatophyta) by Mind Map: SJEMENJAČE (Spermatophyta)

1. - imaju najviši stupanj razvoja u biljnome svijetu

2. - prilagodile su se kopnenom načinu života

3. VEGETATIVNI ORGANI

3.1. KORIJEN

3.1.1. učvršćuje biljku za podlogu, upija vodu i sprema rezervne tvari

3.2. LISTOVI

3.2.1. organi u kojima asimilacijom nastaje hrana, a preko puči transpiracijom se izlučuje voda i izmjenjuju plinovi

3.3. STABLJIKA

3.3.1. povezuje list i korijenu cjeloviti biljni organizam

4. RASPLODNI (GENERATIVNI) ORGANI

4.1. CVIJET

4.1.1. nastao preobrazbom listova, a omogućuje oplodnju i razvoj embrija neovisno o vodi

4.1.2. unutar cvijeta nalaze se muški mikrosporangij i ženski megasporangij, oni stvaraju mikro i mega spore

4.2. SJEMENKA I PLOD

4.2.1. štite embrij i osiguravaju rezervnu hranu za klijanje

5. EVOLUCIJSKI RAZVOJ SJEMENJAČA

5.1. paprati i prve sjemenjače imale su vrlo slične listove i bilo ih je teško razlikovati po izgledu listova

5.2. prve sjemenjače nazvane su "papratima sjemenjačama" i imale su sposobnost sekundarnog rasta u debljinu, što nije svojstvo papratnjača

6. PODJELA SJEMENJAČA:

6.1. NEKAD

6.1.1. GOLOSJEMENJAČE

6.1.1.1. OPRAŠIVANJE I OPLODNJA

6.1.1.1.1. najčešće ih oprašuje vjetar, osim palme i ginko kojima je potrebna voda

6.1.1.1.2. PELUD - klija u peludnu mješinicu i omogućuje spermalnoj stanici dolazak do jajne stanice

6.1.1.1.3. stapanjem jedna spermalne stanice i jajne stanice nastaje embrij koji se nalazi unutar hranjivog staničja primarnog endosperma, embrij razvija zaštitni omotač, početak razvoja sporofita započinje klijanjem embrija

6.1.1.2. RAZMNOŽAVANJE

6.1.1.2.1. stvaraju muške i ženske cvjetove koji se sastoje od spiralno raspoređenih sterilnih ljusaka, muški su i ženski cvjetovi jednospolni, imaju oblik rese ili češera

6.1.1.2.2. PRAŠNICI - sastoje se od dvije peludnice unutar kojih nastaje peludno zrno

6.1.1.2.3. MUŠKI GAMETOFIT - nalazi se unutar mikrospore i sastoji se od jedne vegetativne i dvije spermalne stanice

6.1.1.2.4. SJEMENI ZAMETAK - polegnut je na sterilnim plodnim listovima češera i obavijen je sterilnim ovojem, iz njega nastaje embrionalna vrećica

6.1.1.2.5. ŽENSKI GAMETOFIT - nalazi se unutar embrionalne vrećice, sastoji se od primarnog endosperma i jedne jajne stanice

6.1.2. KRITOSJEMENJAČE

6.2. DANAS

6.2.1. IGLIČASTE GOLOSJEMENJAČE

6.2.1.1. SMREKA - raste u sjevernoj Europi i planinskim predjelima srednje i južne Europe, krošnja joj je pravilna piramidalna, a iglice rastu kružno oko grane

6.2.1.2. JELA - prisutna u mješovitim bukovim šumama, iglice su joj plosnate, s gornje strane tamnozelene, a odozdo imaju dvije bijele pruge

6.2.1.3. ČEMPRES - ističe se u vegetaciji primorja, ima usku piramidalnu građu i ljuskave listove

6.2.2. PERASTE GOLOSJEMENJAČE

6.2.2.1. CIKAS - najpoznatija vrsta koja krasi mnoge parkove u područjima s blagom klimom, prepoznatljiva je po šiljastim, palmolikim listovima

6.2.2.2. KOSITERNICE - skupina kojem pripadaju reliktne grmolike biljke s člankovitom stabljikom i malim ljuskavim listovima

6.2.2.3. VELVIČIJA - ima stabljiku u obliku posude, a tijekom svog životnog vijeka stvara samo dva lista koja neprekidno rastu

6.2.3. KRITOSJEMENJAČE

6.2.3.1. dijele se na dvosupnice i jednosupnice

6.2.3.2. JEDNOSUPNICE - pretežno biljke kopna, ali imaju predstavnike po slatkim vodama i močvarama

6.2.3.2.1. Sjemenje ovih biljki ima samo po jednu supku kao što su trave, orhideje, šaševi, i ljiljani

6.2.3.3. DVOSUPNICE - drvenaste ili zeljaste biljke s dobro razvijenim glavnim korijenom koji stvara bočno korijenje

6.2.3.3.1. sjemenka u vodi nabubri i puca na dvije polovice (supke)