SHEMA OCJENJIVANJA NA DALJINU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SHEMA OCJENJIVANJA NA DALJINU by Mind Map: SHEMA OCJENJIVANJA NA DALJINU

1. Načela

1.1. naglasak

1.1.1. dobrobit učenika

1.1.2. poticanje učenja

1.2. ne opteretiti učenike

1.2.1. uskladiti vrijeme provedbe ispita u ostalim predmetima

1.3. kontakt učitelja

1.3.1. učenici

1.3.2. roditelji

1.4. sustav potpore

1.4.1. učenici s teškoćama

1.4.2. daroviti učenici

2. Vrednovanje u virtualnom okruženju

2.1. praćenje rada učenika

2.2. poticanje na rad i suradnju

2.3. sadržaji koje nastavnici poučavaju i vrednuju trebaju biti usmjereni na bitno i osloboditi se sporednih detalja

2.4. prilagodba usmenih (smanjiti broj i opseg) i pisanih provjera

2.5. usmeno odgovaranje

2.5.1. videokonferencija

2.5.2. provodi se jednom do kraja nastavne godine

2.5.3. u slučaju da ima dvojbe oko završne ocjene

2.6. pisani ispit

2.6.1. rješavanje zadataka i slično

2.6.2. nakon predaje pisanog testa treba organizirati i kratak usmeni razgovor

2.6.3. treba organizirati probni ispit kako bi učenik znao čega čeka te da tako ne dođe do tehnoloških problema

3. Aktivnost i rad učenika

3.1. inicijativa i samotalnost u radu

3.2. rad treba pozizivno vrednovati

3.2.1. sudjelovanje u raspravama

3.2.2. vršnjačko vrednovanje i samovrednjovanje

3.3. samostalno istraživanje

3.4. domaće zadaće

3.4.1. kvaliteta

3.4.2. redovitost

3.5. samostalni radovi

4. Prijedlozi načina vrednovanja za učenje

4.1. debate u virtualnom okruženju

4.2. eseji, umne mape, istraživački radovi

4.3. sažetak nastave

4.4. pisanje bloga

4.5. prezentacija

4.6. individualizirani testovi

4.7. domaće zadaće

4.8. kviz, edukativne igre

5. Zaključivanje ocjena

5.1. odvija se na isti način kao u redovitoj nastavi

5.2. elementi vrednovanja

5.2.1. razina ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda

5.2.2. kompetencija

5.2.3. znanje

5.2.4. vještine

5.2.5. sposobnosti

5.2.6. samostalnost

5.2.7. odgovornost prema radu

6. Vrednovanje u visokom obrazovanju

6.1. postizanje viših ishoda učenja

6.1.1. projektni i problemski zadaci

6.1.2. istraživački radovi

6.1.3. izrada programa

6.1.4. portofoglio

6.1.5. kritički osvrti

6.1.6. analize

6.2. kontinuirano praćanje rada studenata

6.3. naglasak na kolokvije

6.3.1. velike baze podataka iz kojih se generiraju testovi

6.3.2. vremensko ograničenje

6.4. probni ispit

6.4.1. korisni podaci o tehničkim poteškoćama, prijavi, težini pitanja...

7. Kolegij-Informatika 1

7.1. Redovitost dolazaka na predavanje

7.1.1. bez izostanaka

7.1.1.1. 10 bodova

7.1.2. do 3 izostanka

7.1.2.1. 5 bodova

7.1.3. više od 3 izostanka

7.1.3.1. 0 bodova

7.2. Redovite zadaće

7.2.1. sve zadaće predane na vrijeme

7.2.1.1. 10 bodova

7.2.2. do 3 zadaće nisu predane na vrijeme

7.2.2.1. 5 bodova

7.2.3. više od 3 zadaće nisu predane ne vrijeme

7.2.3.1. 0 bodova

7.3. Kvaliteta izrađenih zadaća( ukupno 10 zadaća)

7.3.1. zadaća u potpunosti odrađena

7.3.1.1. 5 bodova

7.3.2. zadaća je odrađena, ali nije sve zadovoljeno

7.3.2.1. 3 boda

7.3.3. zadaća je odrađena uz minimalan trud

7.3.3.1. 1 bod

7.4. Prezentacija rada

7.4.1. rad je izvrsno prezentiran

7.4.1.1. 5 bodova

7.4.2. rad je djelomično dobro prezentiran

7.4.2.1. 3 boda

7.4.3. rad je prezentiran uz minimalan trud

7.4.3.1. 1 bod

7.5. Završni usmeni kolokvij

7.5.1. ovisi o pricjeni profesora

7.5.1.1. maksimalno 10 bodova

7.6. Zaključna ocjena

7.6.1. 50-60 bodova - dovoljan

7.6.2. 61-68 bodova - dobar

7.6.3. 69-77 bodova - vrlo dobar

7.6.4. 78-85 bodova- izvrstan