UPUTE ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UPUTE ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU by Mind Map: UPUTE ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU

1. ZAKLJUČNA OCJENA

1.1. SVI ELEMENTI VREDNOVANJA I CJELOKUPNI RAD TIJEKOM CIJELE ŠKOLSKE GODINE

1.2. UKLJUČUJE ŠTO VIŠE INFORMACIJA O UČENIKOVU NAPRETKU I UČENJU KAKO BI BILA POUZDANIJA

1.3. PRETHODNE OCJENE TE OCJENE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU

1.4. TEMELJENA NA VJERODOSTOJNIM, VALJANIM INFORMACIJAMA

1.5. RAZINA OSTVARENOSTI ODGOJNO-OBRAZOVNIH ISHODA, KOMPETENCIJA, ZNANJA, VJEŠTINA, SPOSOBNOSTI, SAMOSTALNOSTI, ODGOVORNOSTI PREMA RADU TIJEKOM NASTAVNE GODINE

2. ZAŠTO VREDNUJEMO?

2.1. POMAŽEMO KAKO BOLJE UČITI

2.2. UČENIKU DAJEMO POVRATNU INFORMACIJU

3. POTREBNO VREDNOVATI

3.1. ČINJENIČNO ZNANJE

3.1.1. U 21. STOLJEĆU LAGANI POMAK S ISKLJUČIVO OVE VRSTE ZNANJA

3.2. KRITIČKO RAZMIŠLJANJE

3.2.1. TRAŽITI POJAŠNJENJA

3.3. RJEŠAVANJE PROBLEMA

3.3.1. POTICATI SAMOSTALNO ISTRAŽIVANJE

3.3.1.1. OGRANIČITI VRIJEME

3.3.1.2. RAD SAMOSTALNO ILI U PARU/GRUPI

3.4. KREATIVNOST I INOVATIVNOST

3.5. PROCES UČENJA I SVJESNOST O UČENJU

3.5.1. VAŽNIJE JE POTICATI UČENJE OD OCJENJIVANJA

4. MOGUĆE VREDNOVATI

4.1. AKTIVNOST

4.1.1. AKTIVNOST I RAD SE MORAJU NAGRADITI I VREDNOVATI

4.1.2. ZADAĆE, UČENJE, ISTRAŽIVANJE

4.2. SLOŽENIJI ZADATAK

4.2.1. ISTRAŽIVAČKI RAD

4.2.2. PLAKAT

4.2.3. PREZENTACIJA

4.2.4. PROJEKT

4.2.5. CRTEŽ

4.2.6. UMNE MAPE

4.2.7. SASTAVAK

5. DOGOVORITI TERMINE "VEĆIH ISPITA"

5.1. MJESEČNI VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA

6. METODE I PREPORUKE

6.1. ODGOVARANJE

6.1.1. USMENO

6.1.1.1. PUTEM VIDEOKONERENCIJE

6.1.1.1.1. SATNICOM OD ČETIRI SATA TJEDNO - JEDANPUT DO KRAJA NASTAVNE GODINE

6.1.2. PISMENO

6.1.2.1. ORGANIZIRATI KRATAK USMENI ISPIT NAKON ISPITA KAKO BI SE RAZJASNILE POTEŠKOĆE

6.1.2.2. RJEŠAVANJE ZADATAKA TE VREDNOVANJE RADOVA

6.1.2.3. PREDMETI KAO ŠTO SU MATEMATIKA FIZIKA I KEMIJA PUTEM GEOGEBRE ILI MATIFICA (OGRANIČITI VRIJEME RJEŠAVANJA)

6.1.2.4. SAMOPROVJERA (KVIZOVI U KAHOOTU, OODLU, SOCREATIVEU, GOOGLE FORMSU)

6.2. PROBLEM - VJERODOSTOJNOST (PREPISIVANJE)

6.3. VREDNOVATI ONO ŠTO JE BITNO

6.4. PUTEM JEDNOSTAVNIH KVIZOVA STVORITI UVJET ZA PRISTUP ISPITU

6.5. PRIBLIŽAVATI GRADIVO SVAKODNEVNOME ŽIVOTU

6.6. SAMOSTALNI RAD - ISTRAŽIVANJA - ISTRAŽIVANJE LITERATURE - IZRADA PLAKATA I PROJEKATA

7. VREDNOVANJE PRAKTIČNIH VJEŠTINA

7.1. PROBLEM KLASIFIKACIJE KOJE ZAHTIJEVAJU PROVJERU PRAKTIČNIH VJEŠTINA S KLIJENTIMA ILI NA SLOŽENIM ALATIMA (NPR. FRIZERI, PEDIKERI, KOZMETIČARI, SOBOSLIKARI)

7.1.1. MOGLO BI SE PREMOSTITI DOBRIM DIMENZIONIRANJEM ZADATKA I KORIŠTENJEM DOSTUPNIH TEHNOLOGIJA UZ POMOĆ ASOO-A

7.2. SVE ŠTO SE MOŽE ODREDITI SIMULACIJOM (KORIŠTENJEM RAZNIM DIGITALNIH ALATA: NPR. IZRADA I PROJEKTIRANJE ELEKTRIČNIH SHEMA, TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE...)

7.3. ODGODITI ILI ČAK PREBACITI U SLJEDEĆU GODINU