Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi na daljinu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi na daljinu by Mind Map: Vrednovanje i ocjenjivanje  u nastavi na daljinu

1. potrebno vrednovati

1.1. činjenično znanje

1.1.1. u 21.stoljeću lagani pomak s isključivo ove vrste znanja

1.2. kritičko razmišljanje

1.2.1. tražiti pojašnjenja

1.3. rješavanje problema

1.3.1. poticati samostalno istraživanje

1.3.1.1. ograničiti vrijeme

1.3.1.2. rad samostalno ili u paru/grupi

1.4. kreativnost i inovativnost

1.5. proces učenja i svjesnost o učenju

1.5.1. važnije je poticati učenje od ocjenjivanja

2. moguće vrednovati

2.1. aktivnost

2.1.1. aktivnost i rad se moraju prepoznati, nagraditi i vrednovati

2.1.2. zadaće, učenje, istraživanje...

2.2. složeniji zadatak

2.2.1. plakat

2.2.2. prezentacija

2.2.3. projekt

2.2.4. istraživački rad

3. način poučavanja i vrendovanja usmjerava učenike kako učiti

4. naglasak na dobrobiti učenika

4.1. ne samo ocjenjivati naučeno

4.2. poticati na učenje

5. važnost kontakta i komunikacije

5.1. i s roditeljima i s učenicima

5.2. krug povjerenja za učenja

5.3. naglasiti kriterije i elemente vrednovanja

6. Zašto vrednujemo?

6.1. učeniku dajemo povratnu informaciju

6.2. pomažemo kako bolje učiti

7. sadržaj

7.1. oslobođen detalja

7.2. bez sporednih činjenica

7.2.1. dodatno opterećuju

7.2.2. skreću pažnju s glavnoga

8. Virtualno okruženje odlično je mjesto za vrednovanje kao učenje i vrednovanje za učenje, ali kod vrednovanja naučenog otrebno je napravidi odmak od standardnih metoda vrednovanja u razredu i vrednovati samo ono što je bitno.

9. metode vrednovanja

9.1. tradicionalne metode i postupci

9.1.1. prisutne u fizičkim razredima

9.1.2. nastavnici se ponekad odlučuju i za njih

9.2. digitalne tehnologije za pomoć pri praćenju i vrednovanju

9.2.1. metode i alati za provjere znanja

9.2.1.1. pismeni ispiti

9.2.1.1.1. matematika, fizika, kemija

9.2.1.1.2. aplikacije

9.2.1.1.3. "riješi i pošalji sliku na uvid"

9.2.1.1.4. važno porazgovarati nakon ispita

9.2.1.2. usmeni ispiti

9.2.1.2.1. videokonferencije

9.2.1.2.2. ne za svaki predmet!

9.2.1.3. samoprovjere

9.2.1.3.1. kvizovi

9.2.1.3.2. zadaće

9.2.1.4. nužno je korištenje uvijek istih alata

9.3. Inovativne metode uključuju izradu projekata, plakata, rješavanje problema, izradu e-portfolija, istraživačke i praktične radove

9.3.1. potrebna potpora učitelja i vršnjaka

9.3.2. važnost povratnih informacija

9.3.3. važna je mogućnost izrade

10. zaključivanje na kraju godine

10.1. jednaku važnost imaju

10.1.1. ocjene nastave na daljinu

10.1.2. ocjene rada u učionici

11. samovrednovanje učitelja (5 pokazatelja dobrog poučavanja)

11.1. 1. učenici su aktivniji u nastavi na daljinu nego u klasničnoj nastavi

11.2. 2. svi učenici sudjeluju u aktivnostima uz podršku nastavnika

11.3. 3. učenici istražuju i izrađuju složenije radove služeći se vjerodostojnim izvorima

11.4. 4. učenici jedni drugima daju povratne informacije s prijedlozima za poboljšanja

11.5. 5. učenici su u stanju opisati kriterije vrednovanja i ocjenjivanja za svaki rad koji se ocjenjuje