Vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu by Mind Map: Vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

1. Kreativnost

1.1. inovativnost

1.1.1. izrada projekata

1.1.2. izrada e-portfolija

1.1.3. istraživački radovi

1.2. POTREBNA POTPORA NASTAVNIKA I VRŠNJAKA!

2. Aktivnost studenata u procesu učenja

2.1. rasprava

2.2. samostalno pretraživanje

2.3. timski rad

3. Kontinuirano praćenje rada studenta

3.1. seminari

3.2. zadaće

3.3. VREDNOVANJE REDOVITOSTI I KVALITETE

4. Samovrednovanje

5. Kompetencije

5.1. kritičko razmišljanje

5.2. rješavanje problema

6. Pitanje vrednovanja

6.1. Kada vrednovati?

6.2. Kako vrednovati?

6.3. Što vrednovati?

6.4. Zašto vrednovati?

7. Formativno vrednovanje

7.1. vrednovanje za učenje

7.2. vrednovanje kao učenje

7.3. vrednovanje bitnog

8. Sumativno vrednovanje

8.1. vrednovanje i ocjenjivanje naučenog

8.2. klasična nastava i nastava na daljinu

9. Metode vrednovanja

9.1. INOVATIVNE METODE

9.1.1. programski i problemski zadaci

9.1.2. istraživački rad

9.1.3. izrada programa

9.1.4. izrada portfolija

9.1.5. analiza radova

10. HINT NASTAVNICIMA: Važnije je poticati na učenje nego ocjenjivati!