VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE by Mind Map: VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE

1. METODE VREDNOVANJA

1.1. Inovativne metode

1.2. a) programski i problemski zadaci

1.3. b) istraživački radovi

1.4. c) izrada programa

1.5. d) izrada portfolija

1.6. e) analiza radova

2. KOMPETENCIJE

2.1. a) kritičko mišljenje

2.2. b) rješavanje problema

2.3. c) inovativnost

2.4. d) kreativnost

3. FORMATIVNO VREDNOVANJE

3.1. 1. vrednovanje za učenje

3.2. 2. vrednovanje kao učenje

3.3. 3. vrednovanje bitnog

4. SUMATIVNO VREDNOVANJE

4.1. 1. vrednovanje i ocjenjivanje naučenog

4.2. 2. klasična nastava i nastava na daljinu (online)

5. KONTINUIRANO PRAĆENJE RADA

5.1. a) zadaće

5.2. b) seminari

5.2.1. VREDNOVATI REDOVITOST I KVALITETU

6. AKTIVNOST

6.1. 1. Rasprave

6.2. 2. Samostalno pretraživanje

6.3. 3. Timski rad

7. PITANJE VREDNOVANJA

7.1. 1. Kada vrednovati

7.2. 2. Kako vrednovati

7.3. 3. Što vrednovati

7.4. 4. Zašto vrednovati

8. NAČELA VREDNOVANJA

8.1. a) praktičnost

8.2. b) poticajnost

8.3. c) jasnoća

8.4. d) pozitivan utjecaj

8.5. e) valjanost

8.6. f) pravednost