UPUTE ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU

UPUTE ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
UPUTE ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU by Mind Map: UPUTE ZA VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE TIJEKOM NASTAVE NA DALJINU

1. AKTIVNOST I RAD

1.1. Aktivan je učenik onaj koji preuzima inicijativu, teži samostalnosti i potiče druge na učenje.

1.2. Sudjeluje u raspravama u virtualnom okruženju, preko vršnjačkog vrednovanja i samovrednovanja, samostalnog istraživanja i davanja prijedloga za daljnje učenje i istraživanje.

1.3. Domaće zadaće vrednovati s obzirom na njihovu kvalitetu, ali i redovitost.

1.4. Nagraditi aktivnost i rad učenika

1.5. Ocjenjivanje domaćih zadaća i diskusija

1.6. Metakognicija i samoregulacija

1.7. Mogu se dogoditi obrati-da inače tihi i povučeni učenici zbog svojih digitalnih vještina postanu vrlo aktivni, a samim time i poticajni za druge učenike

2. KLJUČNO

2.1. Usredotočiti se na bitno

2.2. Vrednovati aktivnost

2.3. Vrednovati složenije radove(projekte, umne mape, istraživanja...)

2.4. Kod zaključne ocjene računati sve ocjene tijekom školske godine

3. ZAKLJUČNA OCJENA

3.1. temeljena na vjerodostojnim, valjanim informacijama

3.2. Uključuje što više informacija o učenikovu napretku i učenju kako bi bila pouzdanija

3.3. prethodne ocjene+ocjene tijekom nastave na daljinu

3.4. svi elementi vrednovanja i cjelokupni rad tijekom cijele školske godine

3.5. razina ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija, znanja, vještina, sposobnosti, samostalnosti, odgovornost prema radu i tijekom nastavne godine

4. POVRATNA INFORMACIJA

4.1. praćenje rada učenika

4.2. poticanje učenikove suradnje i aktivnosti

4.3. i učenici si međusobno daju povratnu informaciju

5. UNUTARNJE METODE

5.1. pisane provjere znanja i vještina

5.2. usmene provjere

5.3. analiza učenikove mape

5.4. opažanje učenikove izvedbe u nekoj aktivnosti ili praktičnom radu

5.5. analiza učenikovih izvedba

6. INOVATIVNE METODE

6.1. izrada projekata, plakata

6.2. rješavanje problema

6.3. izrada istraživačkih radova

6.4. pristupnost izrade uz učiteljevu povratnu informaciju

7. ŠTO UČENICI TREBAJU SAVLADATI?

7.1. kritičko razmišljanje

7.2. rješavanje problema

7.3. informativno donošenje odluka

7.4. razvoj kreativnosti i inovativnosti

8. METODE I PREPORUKE

8.1. vrednovati ono što je bitno

8.2. problem-vjerodostojnost (prepisivanje)

8.3. odgovaranje

8.3.1. usmeno

8.3.1.1. putem videokonerencije

8.3.1.1.1. satnicom od četiri sata tjedno-jedanput do kraja nastavne godine

8.3.2. pismeno

8.3.2.1. rješavanje zadataka te vrednovanje uradaka

8.3.2.2. organizirati kratak usmeni ispit nakon ispita kako bi se razjasnile poteškoće

8.3.2.3. samoprovjera(kvizovi u Kahootu, Oodlu, Socrativeu, Google Formsu)

8.3.2.4. matematika,fizika, kemija: putem Geogebre ili Matifica

8.3.2.4.1. ograničiti vrijeme rješavanja

8.4. samostalan rad

8.4.1. istraživanja

8.4.1.1. istraživanje literature

8.4.1.1.1. izrada plakata i projekata

8.5. putem jednostavnih kvizova stvoriti uvjet za pristup ispitu

8.6. približavati gradivo svakodnevnome životu

9. DOGOVORITI TERMINE "većih ispita"

9.1. mjesečni vremenik pisanih provjera znanja

10. VREDNOVANJE PRAKTIČNIH VJEŠTINA

10.1. odgoditi ili čak prebaciti u sljedeću godinu

10.1.1. problem kvalifikacije koje zahtjevaju provjeru praktičnih vještina s klijentima

10.2. moglo bi se premostiti dobrim dimenzioniranjem zadataka i korištenjem dostupnih tehnologija uz pomoć ASOO-a

10.3. Sve što se može odraditi stimulacijom