Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RECHT by Mind Map: RECHT

1. inleiding

1.1. vier deelsystemen

1.2. drie typische kenmerken: zwaard, blinddoek en weegschaal

1.3. recht: geheel van regels, voorschriften of normen

1.4. drie machten : rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht

2. rechterlijke organisaties

2.1. soort recht

2.1.1. nationaal

2.1.1.1. privaatrecht ( regelt rechtshoudingen tussen burgers onderling)

2.1.1.1.1. burgerlijk recht

2.1.1.1.2. handels- en economsich recht

2.1.1.1.3. sociaal recht, nl. arbeidsrecht

2.1.1.1.4. privaatrechtelijk procesrecht

2.1.1.1.5. ….

2.1.1.2. publiekrecht (regelt rechtsverhoudingen tussen burgers en de overheid en overheidsinstanties onderling)

2.1.1.2.1. grondwettelijk recht (staatsrecht)

2.1.1.2.2. administratief recht

2.1.1.2.3. fiscaal recht

2.1.1.2.4. sociaal recht, nl. sociaal zekerheidsrecht

2.1.1.2.5. strafrecht

2.1.1.2.6. strafprocesrecht

2.1.1.2.7. ….

2.1.2. internationaal

2.1.2.1. privaatrecht (regelt de verhoudingen tussen de burgers van verschillende nationaliteiten)

2.1.2.1.1. burgerlijk recht

2.1.2.1.2. handels- en economisch recht

2.1.2.1.3. sociaal recht, nl arbeidsrecht

2.1.2.1.4. privaatrechtelijk procesrecht

2.1.2.2. publiekrecht (regelt rechtsverhoudingen tussen landen onderling en internationale instellingen)

2.1.2.2.1. administratief recht

2.1.2.2.2. fiscaal recht

2.1.2.2.3. sociaal recht, nl. sociaal zekerheidsrecht

2.1.2.2.4. strafrecht

2.1.2.2.5. strafprocesrecht

3. jeugdrechtbank

3.1. gericht op jongeren tot de leeftijd van 18 en hun ouders

3.2. MOF ( een als misdrijf omschreven feit)

3.2.1. Maatregelen bij en MOF

3.2.1.1. de jongere berispen

3.2.1.2. de ondertoezichtstelling

3.2.1.2.1. jongere verplichten om naar school te gaan

3.2.1.2.2. plaatsen in een openbare instelling

3.2.1.2.3. beslissen bij een ernstig misdrijf dat een gewone strafrechtbank moet oordelen

3.2.1.2.4. .....

3.3. VOS (een verontrustend opvoedingssituatie)

3.3.1. maatregelen bij een VOS

3.3.1.1. een pedagogische richtlijn verstrekken

3.3.1.2. thuisbegeleidingsdienst vragen

3.3.1.3. als de jongere 17 is en over voldoende inkomsten beschikt, de jongere zelfstandig laten wonen.

3.3.1.4. ......

3.3.2. Maatregelen tegen de ouders omdat ze:

3.3.2.1. toezicht op sociale uitkering

3.3.2.2. ontzetting uit het ouderlijke gezag

3.3.2.3. ....

4. gevolgen voor het strafblad

4.1. opschorting van de uitspraak acht rechter de feiten bewezen, maar spreekt hij geen veroordeling uit

4.2. tijdens proeftijd opnieuw bewijzen gekoppeld aan enkele voorwaarden

4.3. gedraagt de beklaagde zich tijdens de proeftijd dan wordt er geen straf uitgesproken en blijft het strafblad leeg

4.4. belangrijk om blanco strafblad te hebben

4.4.1. om bepaalde beroepen te kunnen uitoefenen

4.4.2. bij het aangaan van verzekering

4.4.3. zwaardere straf als het blijkt dat je al eens die feiten hebt gepleegd

4.5. vervroegd vrijkomen

4.5.1. Wet Lejeune

5. rechten en plichten

5.1. rechten

5.1.1. rechtsbijstand

5.1.2. rechtsadvies

5.1.3. zittingen zijn openbaar

5.1.4. een vonnis of arrest moet gemotiveerd zijn

5.1.5. principe van dubbele aanleg

5.1.5.1. elke zaak kan in hoger beroep buiten zaken in het Hof van Assisen

5.1.6. rechter spreekt recht voor de betrokken partijen

5.2. plichten

5.2.1. plicht om wet na te leven

5.3. gebruik van bronnen

6. soorten rechtbanken

6.1. soort rechtbank hangt af van:

6.1.1. ernst van het strafbaar feit

6.1.2. aard van het strafbaar feit

6.1.3. aard van het geschil

6.1.4. grootte van het bedrag dat bij het geschil gemoeid is

6.2. hof van Cassatie

6.2.1. procedurefouten

6.3. Hof van beroep

6.4. Hof van Assisen

6.4.1. volksjury/misdaden

6.5. rechtbank van de eerste aanleg

6.5.1. burgerlijke rechtbank

6.5.2. Familie- en jeugdrechtbank

6.5.3. Correctionele rechtbank

6.5.3.1. wanbedrijven

6.5.3.2. misdaden

6.6. politierechtbank

6.6.1. bekeuringen

6.6.2. overtredingen

6.6.3. strafzaken

6.7. ondernemingsrechtbank

6.7.1. handelsgeschillen

6.8. Vredegerecht

6.9. arbeidshof

6.10. arbeidsrechtbank

7. rechtspraak

7.1. burgerlijke rechtspraak

7.1.1. conflicten tussen personen

7.1.2. openbare orde komt niet in gedrang

7.1.3. rechter straft niet maar maakt uit wie gelijk heeft

7.1.4. schadevergoeding betalen (mogelijkheid)

7.2. strafrechtelijke rechtspraak

7.2.1. strafbare feiten

7.2.2. openbare orde komt in het gedrang

7.2.3. drie soorten misdrijven

7.2.3.1. overtredingen

7.2.3.1.1. lichtste vorm

7.2.3.1.2. korte gevangenis- of werkstraf en/of geldboete

7.2.3.2. wanbedrijf

7.2.3.2.1. iets erger van aard

7.2.3.2.2. gevangenisstraf van maximum 5 jaar

7.2.3.2.3. werkstraffen tussen 46 en 300 uren en/of een geldboete

7.2.3.3. misdaad

7.2.3.3.1. ergste categorie

7.2.3.3.2. sowieso gevangenisstraf van minimum 5 jaar en een geldboete