fysieke (over)belasting

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
fysieke (over)belasting by Mind Map: fysieke (over)belasting

1. niet ergonomisch werken

2. te zwaar tillen

3. verkeerde hulpmiddelen gebruiken

4. verkeerd tillen

5. overbelasting

6. te weinig rust nemen