Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu by Mind Map: Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu

1. USMENO ISPITIVANJE

1.1. Satnica 4 puta tjedno

1.1.1. Jednom

1.2. Satnica 3 puta tjedno

1.2.1. Provodi se ako se učenika želi ocijeniti ocjenom 5 ili ako nema temelja za ocjenu 2

2. PISANO ISPITIVANJE

2.1. Matematika, fizika, kemija

2.1.1. Putem: Geogebre ili Matifica ili jednostavnije fotografiranje i slanje na uvid profesoru

2.1.1.1. ograničiti vrijeme rješavanja

2.2. Nakon pisanog djela poželjan usmeni razgovor zbog povratnih informacija

2.3. Prije ispita organizirati kvizove u Kahootu, Oodlu, Socrativeu, Google Formsu radi učenikove samoprovjere

2.4. U slučaju korištenja alata za provjeru, nužno je prije provedbe provjere koristiti te iste alate u vrednovanju za i kao učenje kako bi se učenici upoznali s alatom i kako bi se smanjio utjecaj digitalnog okruženja na rezultate provjere

3. SAMOSTALNI RAD UČENIKA

3.1. Istraživanja (samostalno ili u paru)

3.2. Istraživanje literature

3.3. Izrada plakata i projekata

4. DOGOVORITI TERMIN VEČIH ISPITA

4.1. razlučiti bitne sadržaje od onih manje bitnih ili sporednih

5. AKTIVNOST U PROCESU UČENJA

5.1. Aktivan je učenik onaj koji preuzima inicijativu, teži samostalnosti i potiče druge na učenje.

5.2. U nastavi na daljinu mogu se dogoditi veliki obrati – da inače tihi i povučeni učenici zbog svojih digitalnih vještina i znanja postanu vrlo aktivni, i samostalni, a samim time i poticajni za druge učenike

5.3. VREDNOVANJE

5.3.1. Sudjelovanje u raspravama

5.3.2. Vršnjačko vrednovanje

5.3.3. Samovrednovanje

5.3.4. Domaće zadaće

5.3.5. Istraživački rad

5.3.6. Prezentacije

6. VREDNOVANJE PRAKTIČNIH VJEŠTINA

6.1. Ako je moguće prebacivanje na iduću godinu

6.2. Dogovor o nadoknadi( medicina)

6.3. KORIŠTENJE SIMULACIJE

6.3.1. izrada i projektiranje električnih shema, tehničko crtanje i dokumentiranje, projektiranje konstrukcija, izrada 2D i 3D model, CAD u svim tehničkim programima, projektiranje okoliša, automehatronika, uređivanje izloga

6.3.2. Problem: kvalifikacije koje zahtijevaju provjeru praktičnih vještina s klijentima ili na složenim alatima (npr. frizeri, pedikeri, kozmetičari, soboslikari): dimenzioniranje zadatka i korištenje dostupnih tehnologija uz pomoć ASOO-a

7. ZAKLJUČIVANJE OCJENA NA KRAJU GODINE

7.1. Prethodne ocjene i rad

7.2. Ocjene i rad tijekom nastave na daljinu