Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IMENICE by Mind Map: IMENICE

1. rod

1.1. muški, npr, dječak

1.2. ženski, npr. čokolada

1.3. srednji, npr. sunce

2. broj

2.1. jednina, npr, dijete

2.2. množina, npr. djeca

3. padež

3.1. nominativ, Tko? Što?

3.2. genitiv, Koga? Čega?

3.3. dativ, Komu? Čemu?

3.4. akuzativ, Koga? Što?

3.5. vokativ, Oj! Ej!

3.6. lokativ, O kome? O čemu?

3.7. sklonidba ili deklinacija je promjena imenice po padežima

4. vlastite imenice

4.1. piše se velikim slovom

5. opće imenice

5.1. pišu se malim slovom