Vörösmarty Mihály.

Házi feladat.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vörösmarty Mihály. by Mind Map: Vörösmarty Mihály.

1. Romantika irodalmának nagy alakja.

2. Az iránta való tiszteletből 1825-től számolták a magyar romantikát.

3. 1825 ben jelent meg a ,,Zalán futása" című Eposza.

4. A romantikus Triász tagja.

5. 1837-ben a Triásszal együtt alakították az Atheneum című folyóiratot.

6. 1836:Kisfaludy társaság.

7. 1837-ben a Pesti Magyar Színház a támogatásuk álltal nyitotta meg kapuit.

8. Részt vett a nyelvújításban, nyelvtanítóként és szótárszerkesztőként.

9. A Szózatot az 1832-1836 os pozsonyi országgyűlés végén írta meg.

10. A Szózatot 1843-ban Egressy Béni zenésítette meg.