Verloop burgerlijke en strafrechtelijke procedure

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verloop burgerlijke en strafrechtelijke procedure by Mind Map: Verloop burgerlijke en strafrechtelijke procedure

1. Eiser VS verweerder

2. rechtsdag: wanneer de zaak wordt behandeld

3. =Procedure met betrekking op relaties tussen particulieren

4. Partijen->vertegenwoordigd worden->advocaat

5. Pleidooi: zaak wordt mondeling toegelicht in rechtbank

5.1. Na pleidooi: vonnis uitspreken -mogelijkheid: beroep gaan tegen vonnis

6. schadeloosstelling: eiser die schade heeft opgelopen

7. 1) Misdrijf (overtreding, wanbedrijf, misdaad)

7.1. Politie maakt proces-verbaal+stuurt naar parket

7.2. terecht bij: politie, onderzoeksrechter, politie/correctionele rechtbank

8. 2 manieren dossier aanleggen:

8.1. Opsporingsonderzoek: -uitvoering door politie

8.1.1. -seponeren -minnelijke schikking -bemiddeling -strafvordering: dagvaarding

8.2. Gerechtelijk onderzoek: magistraat leidt diepgaand gerechtelijk onderzoek (deskundigen/dawngmatregelen)

8.2.1. -Voorlopige hechtenis (enkelband/gevangenis/vrijlaten) -Raadkamer: welk gevolg er wordt gegeven -Kamer van inbeschuldigingstelling: naar assisenhof

9. Starfproces:

9.1. Openbaar ministerie vertegenwoordigt belangen MTSP

9.2. Rechter houd rekening met bewijsmaterie

9.3. Griffier notuleert uitspraken+stelt documenten op

9.4. Burgerlijke partij legt 'schadeclaim' voor

9.5. verdediging van beklaagde houdt zijn pleidooi

10. Vonnis die de voorzitter van de rechtbank uitspreekt na de sluiting

10.1. -Vrijspraak (verdachte onschuldig)

10.2. -Veroordeling effectieve straf (geldboete, vrijheidstraf, werkstraf)

10.3. -Veroordeling met opschorting van straf (uitgesteld) vb: probatieopschorting

10.4. -Veroordeling met uitstel van straf-> vb: probatieuitstel (therapie/vrijwilligerswerk)

11. In beroep gaan:

11.1. procespartij die gerechtelijke beslissing aanvecht/ nog eens behandeld wil zien

11.2. Cassatieberoep: als rechter een wet verkeerd toepast / procedurefout