PROMJENJIVE RIJEČI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROMJENJIVE RIJEČI by Mind Map: PROMJENJIVE RIJEČI

1. Imenske riječi

1.1. promjena imenskih riječi se naziva SKLONIDBA (deklinacija)

1.2. imenice

1.2.1. imenuju bića, stvari i pojave

1.2.2. dijele se na opće, vlastite, zbirne, gradivne, stvarne i mislene

1.3. pridjevi

1.3.1. dodaju se imenicama da bi ih pobliže označili

1.3.2. dijele se na opisne, posvojne i gradivne

1.4. brojevi

1.4.1. njima se izriče koliko čega ima i koje je što po redu

1.4.2. dijele se na glavne i redne

1.5. zamjenice

1.5.1. zamjenjuju neku drugu riječ, najčešće imenicu

1.5.2. VRSTE

1.5.2.1. osobne

1.5.2.2. povratne

1.5.2.3. posvojne

1.5.2.4. povratno-posvojne

1.5.2.5. pokazne

1.5.2.6. upitne

1.5.2.7. odnosne

1.5.2.8. neodređene

2. Glagoli

2.1. promjena glagola po licima naziva se SPREZANJE (konjugacija)

2.2. PODJELA

2.2.1. glagoli radnje

2.2.1.1. označuje se svijesno djelovanje (hodati, pričati, misliti...)

2.2.2. glagoli zbivanja

2.2.2.1. imenujemo ono što nije rezultat namjernog djelovanja nego su uzrok prirodni zakoni (kišiti, mirisati, cvjetati..)

2.2.3. glagoli stanja

2.2.3.1. označuje se stanje u kojem se netko ili nešto nalazi (živjeti, stanovati, noćiti...)