Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vita by Mind Map: Vita

1. Vitatípusok

1.1. veszekedés

1.2. törvényszéki vita

1.3. üzleti tárgyalás

1.4. érvelő vita

2. Érvelés

2.1. Szabályai:

2.1.1. tárgy és álláspont tisztázása

2.1.2. kizárólag érvekkel

2.1.3. ellenfél tisztelete

2.2. Cáfolat ( érvek tagadása )

2.2.1. ellenvetés

2.2.2. kissebítés

2.2.3. kételkedés

2.2.4. tagadás

2.2.5. figyelmeztetés

2.2.6. pótlás

3. Menete

3.1. Tételmondat

3.2. Fogalmak meghatározása

3.3. Érvelés

3.4. Keresztkérdések

3.5. Cáfolat

3.6. Összegzés

4. Bíró és vitavezető

4.1. Bíró feladatai:

4.1.1. harmadik, kívülálló fél

4.1.2. célunk bizonyítani számára, hogy álláspontunk a helyes

4.2. Vitavezető feladatai:

4.2.1. a vita levezetése

4.2.2. igazságos időbeosztás

4.2.3. végig pártatlan

4.2.4. figyelmeztet, ügyel a megfelelő stílusra

5. FONTOS

5.1. becsületesség

5.2. tisztesség

5.3. a másik nem ellenSÉG, hanem ellenFÉL