Smittekæden lavet af Mehari

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Smittekæden lavet af Mehari by Mind Map: Smittekæden lavet af Mehari

1. 1.mikroorganismer

1.1. Mikroorganismer er en fællesbetegnelse for oganismer, der er så små at vi kun kan se dem i mikroskop. De mikroorganismer, vi oftest bliver syge af, er bakterer, vira og svampe.

1.1.1. Bakterier er så små, at vi kun kan se dem gennem etmikroskop.

1.1.2. Virus bruger kroppens celler til at danne flere vira.

1.1.3. Svampe kan godt lide, at der er meget fugt. svampe kan være gode, fx hvis vi skal bage.

2. 2. reservoir

2.1. Reservoir er det sted, hvor mikroorganismerne lever.

3. 3. smitteudgang

3.1. Smitteudgang er det sted , hvor mikroorganismeerne kan forlade kan forlade deres vært. Det kan være fra huden og slimhinderne eller via afføring,urin spyt, tører, væske fra sår andre sekreter samt blod.

4. 4. smitteveje

4.1. Smittevej er mikroorganismernes vej fra et sted til et sted. Der for flere former for smitteveje. Vi har fem forskellige smittevej form og det er direkte kontaktsmitte, indirekte kontaktsmitte, dråbessmitte eller luftbåren smitte, fødevarebåren smitte og insektbåren smitte.

4.1.1. Direkte konaktsmitte= Her smitter man direkte fra person til person, fx via et håndtryk.

4.1.2. Indirekte kontaktsmitte= Den indirkte smitte er smitte fra en person til en anden via en genstan, fx et håndtag.

4.1.3. Dråbesmitte eller luftbåren smitte= Når vi nyser, hoster eller taler, spredes små ikke synlige dråber, der holder sig svævende i op til to minutter.

4.1.4. Fødevarebåren smitte= Vores fødevarer kan udgøre en risiko for sygdom, hvis de ikke håndteret rigtigt.

4.1.5. Insektbåren smitte = Ved insektbåren smitte spredes mikroorganismerne igennem inskter, der bærer dem i deres krop.

5. 5. smitteindgange

5.1. Smitteindgang er det sted, hvor mikroorganismerne kan komme ind i smittemodtageren. Det kan fx være via maden, vi spiser indånding af luft , der inde

6. 6. smittemodtager

6.1. Smittemodtager er den person, der får en infektion. hvis smittemodtagerens immunforsvar ikke er i stand til at modstå mikroorganismerne, er der en større risko for en infektion.