Afstandsleren

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Afstandsleren by Mind Map: Afstandsleren

1. een oefeningen reeks met uitbreidingen, je kan zien wie wat snapt

2. samenwerkend leren

3. samenwerken

3.1. leerlingen groepswerken laten uitvoeren dankzij Google Presentations of Docs waarbij zij op exact hetzelfde moment met meerdere personen in 1 document kunnen werken

3.2. samen alternatieven bedenken, uitwerken, uitproberen om "working apart together" uit te testen

3.3. Leerlingen laten brainstormen zoals wij nu bezig zijn, op een zelfde soort app.

3.4. opdrachten laten samen uitvoeren via videochat

3.5. google drive?

3.6. alles van Google zou moeten lukken

3.7. symbaloo pagina openstellen met taakjes en tips

4. interactief lesgeven

4.1. Leerpaden >> voorbeeld leerpad Engels (nieuwe leerstof) https://LessonUp.app/invite/h/YDNzJwCshSboDrGYm

4.2. bookwidgets smartschool

4.3. chat sessies organiseren om een opdracht uit te leggen

4.4. skype gesprekken houden met leerlingen afzonderlijk om na te gaan hoe het met hun gezondheid en nadien hun studies gaat

5. communiceren met je leerlingen

5.1. gebruikmaken van smartschool, Microsoft teams of andere online communicatie platformen

5.2. Opdrachten duidelijk verwoorden

5.3. Duidelijke afspraken maken hoe en wanneer er gecommuniceerd kan worden

5.4. groepschat opstarten (whatsapp, messenger, telegram, )

5.5. Ook zorgen voor eens "live" contact, ervoor zorgen dat de leerlingen je ook eens zien (vb. Skype), zodat het allemaal wat minder abstract en afstandelijk wordt.

6. richtlijnen (overheid, school...)

6.1. Update coronavirus: richtlijnen onderwijs verduidelijkt

6.2. betrouwbare (media)kanalen delen met de leerlingen

7. bewustmaking van lln

7.1. vraagstelling : zoek voor jezelf op wat bvb corona van invloed heeft op je sociaal leven

7.2. Een soort chat aangaan met leerlingen. Verhalen van klasgenoten maken misschien meer bewust dan van wildvreemden.

7.3. videoboodschap van de directeur

8. instructies geven (bij opdrachten)

8.1. Pixton >> stripverhaal maken met jezelf in de hoofdrol

8.2. instructies en mogelijke vragen uitleggen aan de hand van een video

8.3. moment inlassen via groepschat (Whatsap) om bijkomende vragen te stellen over de opdracht

9. plannen (zowel voor lln als lk'en)

9.1. Voorbeeldplanning meegeven, samen planning voor eerste week zonder les maken. Vragen aan de lln om na eerste week zichz te evalueren hoe ze hun planning hebben kunnen volgen.

9.2. zoals bij topsporters een "trainingsschema" opstellen waarop de leerlingen zich kunnen baseren en aan houden tijdens deze dagen

9.2.1. klasleerkracht bundelt alle opdrachten en gaat na of deze niet te veel of te zwaar zijn

9.3. Een duidelijke planning. Een planning die enkele weken doorloopt. Zodat leerlingen ook overzicht hebben.

9.4. Gedeelde kalender om de planning op te zetten

10. remediëren

10.1. online groepswerkjes laten maken waarbij in elk groep een sterker en minder sterke leerling zit?

11. differentiëren

11.1. optionele extra oefeningen / taken meegeven buiten de algemene oefeningen / taken.

11.2. lln de keuze laten maken werk deelthema die ze verder willen uitzoeken

11.3. praktijkboek meegeven en daar taken laten maken via opzoekwerk op internet en boeken

12. doceren op afstand

12.1. lessen filmen of digitaal opnemen en verspreiden

12.2. les maken op Lesson Up

12.3. lessen aanbieden die leerlingen op eigen tempo kunnen verwerken

12.4. Heel concrete leerpaden aanmaken.

12.5. Op Classy.be kun je een soort leraren website aanmaken met allerlei functies

13. flipping the classroom 2.0

13.1. bepaalde leerstof herhalen of evt aansluitende leerstof meegeven met nadien een online test of wat vragen om te kijken of en wat ze hiervan begrepen hebben

14. praktijkboek meegeven en daar opzoektaakjes van geven