Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai Vitéz Mihály Élete és Munkássága.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Csokonai Vitéz Mihály by Mind Map: Csokonai Vitéz Mihály

1. Élete

1.1. Született 1773

1.2. Elhunyt1805

1.3. Apja: Csokonai József

1.4. Cimbalom: álneve

1.5. Szerelme:Vajda Julianna

1.6. Debrecen

1.6.1. Szülőhelye

1.6.2. Iskolája

1.7. Sárospatak

1.7.1. 1 évet a sárospataki kollégiumban

1.8. Komárom

1.8.1. Diétai Magyar Múzsa

1.8.2. Országgűlyés

1.9. Somogy

1.9.1. Erdélyi Nyelvművelő Társaság

1.9.2. Földi János

1.9.3. Karnyóné

1.10. Debrecen #2

1.10.1. Széchényi Könyvtár

1.10.2. 1804. április 10-én indult Nagyváradra

2. Munkássága

2.1. Tanulmányai Debrecenben

2.1.1. Teólogia

2.1.1.1. Pap

2.1.2. Olasz nyelv

2.2. Poéta Profeszor

2.3. Költészet

2.3.1. Líra

2.3.2. Epika

2.3.3. Dráma

2.3.4. Eposz

2.4. Versei újság

2.5. Kötetei

2.5.1. A tavasz 1802

2.5.2. Dorottya 1804

2.6. Művei

2.6.1. A reményhez

2.6.2. A tihanyi Ekhóhoz

2.6.3. A pillangóhoz egy óda

2.6.4. Szegény Zsuzsi a táborozáskor

2.6.5. A nemes magyarságnak felülésére

2.6.6. Oda m. gróf Festetics Györgyhöz

2.6.7. Serkentés a nemes magyarokhoz

2.6.8. A szépség ereje a bajnoki sziven

2.7. Halála utáni művei

2.7.1. Lilla, érzékeny dalok III könyvben. (Nagy-Várad)

2.7.2. Amintas. Tassónak eredeti meséje

2.7.3. A pásztorkirály.

2.8. Levelek

2.9. Kéziraok

2.10. Főbb művei

2.10.1. Az estve

2.10.2. Zsugori uram

2.10.3. Konstancinápoly

2.10.4. A boldogság

2.10.5. A pillantó szemek

3. Stilusai

3.1. Klaszicizmus

3.1.1. Szentencia

3.1.1.1. Elmélkedés erkölcsi tételről

3.1.2. Pictura

3.1.2.1. Tájak, emberek leírása

3.2. Rokokó

3.3. Népies

3.4. Szentimentalizmus

4. Források:

4.1. Wikipédia

4.2. ZanzaTV

4.3. Éretségi.hu

4.4. ilodaromora.hu