BỐN NĂM ĐẠI HỌC VÀ CHÂN DUNG CHÍNH MÌNH SAU BỐN NĂM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BỐN NĂM ĐẠI HỌC VÀ CHÂN DUNG CHÍNH MÌNH SAU BỐN NĂM by Mind Map: BỐN NĂM ĐẠI HỌC VÀ CHÂN DUNG CHÍNH MÌNH SAU BỐN NĂM

1. Năm Nhất: Tự nhận biết

1.1. Thích nghi được với môi trường đại học

1.2. Xác định mục tiêu

1.3. Học được các kĩ năng mềm

1.4. Học giao tiếp Tiếng Anh

1.5. Nắm chắc kiến thức đại cương

1.6. Mở rộng mối quan hệ xã hội

2. Năm Hai: Khám phá

2.1. Tiếp tục trau dồi thêm kĩ năng mềm

2.2. Thử sức với bằng Tiếng Anh TOEFL, IELTS

2.3. Làm thêm (chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn)

2.3.1. Thu nhập

2.3.2. Kinh nghiệm

3. Năm Ba: Tập trung

3.1. Tham gia các buổi huấn luyện và hội thảo do trường tổ chức

3.2. Tập trung các môn chuyên ngành

3.3. Học thêm ngôn ngữ thứ hai: Trung Quốc

3.4. Thực tập ở các doanh nghiệp

4. Năm Tư: Tìm kiếm công việc và hoàn thiện bản thân

4.1. Vận dụng được các kiến thức chuyên môn đã học

4.2. Đồ án tốt nghiệp

4.3. Tốt nghiệp loại khá giỏi

4.4. Thông thạo hai ngoại ngữ đã học

4.5. Công việc mong ước

4.5.1. Bar trưởng

4.5.2. Bếp lạnh

4.5.3. Chuyên viên spa

5. Chân dung sau bốn năm

5.1. Sử dụng thành thạo các kiến thức và kĩ năng đã học

5.2. Trưởng thành hơn về suy nghĩ và hành động

5.3. Theo đuổi đam mê ngoài công việc chính (đan móc len, làm các sản phẩm handmade)

5.4. Đã cải thiện được tính lười biếng và ham chơi