WEF voor beleggers en investeerders

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WEF voor beleggers en investeerders by Mind Map: WEF voor beleggers en investeerders

1. Ideas

1.1. landbouw

1.1.1. volgende jaren evenveel voedsel nodig als voorbije 10.000 jaar geproduceerd

1.1.2. landbouwbedrijven worden belangrijk voor energiebronnen

1.2. biologie

1.2.1. studie genoom

1.2.2. proteomics

1.2.2.1. studie functie en structuur proteïnes

1.2.3. gezondheidszorg

1.2.3.1. vergrijzing houdt ook opportuniteiten in

1.3. energie

1.3.1. tegen 2035 heeft China evenveel brandstof nodig als de huidige wereldwijde productie

1.4. miniaturisering

1.5. artificiële intelligentie

1.5.1. machineleren

1.5.1.1. patroonherkenning in complexe data

1.5.1.2. zelflerende software

1.5.1.3. mensen & bots leren samenwerken

1.5.2. exploitatie van grote hoeveelheden data

1.6. internet of things

1.6.1. ID nodig van mensen, machines, programma's

1.7. onderwijs

1.7.1. publiek én privéinitiatieven

1.7.1.1. online

1.8. internet

1.8.1. mobiel

1.8.2. locaal

1.8.3. sociaal

1.8.4. cloud computing

1.9. nieuwe middenklasse

1.9.1. China

1.9.2. India

1.9.3. Brazilië

1.9.4. Turkije

1.9.5. Indonesië

1.9.6. Rusland omstreden groeimodel

1.10. infrastructuur

1.10.1. opkomende landen

1.10.2. Westerse landen zoals VS

2. Risks

2.1. europerikelen

2.2. Iran

2.3. cyberoorlog

2.4. opstanden middenklasse

2.5. ontwrichting door sneller dan voorziene uitstoot arbeid door automatisering en robotisering

2.6. terrorisme met massavernietigingswapens