ISTRAŽIVAČKI PRISTUP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ISTRAŽIVAČKI PRISTUP by Mind Map: ISTRAŽIVAČKI PRISTUP

1. PRIMJENE I ODNOSI

1.1. PODUZETNIŠTVO

1.1.1. DJELUJ PODUZETNIČKI

1.1.1.1. -planira i upravlja aktivnostima

1.2. ZDRAVLJE

1.2.1. TJELESNO ZDRAVLJE

1.2.2. POMOĆ I SAMOPOMOĆ

1.3. UČITI KAKO UČITI

1.3.1. DOBROBIT

1.4. UPOTREBA IKT-a

1.4.1. STVARALAŠTVO I INOVATINOST U DIGITALNOM OKRUŽJU

1.4.1.1. -učenik oblikuje postignute uratke i ideje služeći se IKT-om

1.5. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

1.5.1. LJUDSKA PRAVA

1.5.1.1. -sudjelovanje u rješavanju problema u razredu i školi

1.5.1.2. -prava i odgovornosti učenika u razredu i školi

1.5.1.3. -poticanje demokracije

2. POJEDINAC I DRUŠTVO

2.1. OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ

2.1.1. LJUDSKA PRAVA

2.1.2. POVEZANOST

2.1.3. JA I DRUGI

2.1.3.1. -pridonositi zajednici

2.1.3.2. -opisivati kako društvene norme i pravila reguliraju ponašanje i međuljudske odnoste

2.1.4. JA I DRUŠTVO

2.1.5. JA

2.2. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

2.2.1. DRUŠTVENA ZAJEDNICA

2.3. UČITI KAKO UČITI

2.3.1. JA I DRUGI

2.3.1.1. -prepoznati i uvažavati osjećaje i potrebe drugih

2.3.1.2. -razvijati komunikacijske kompetencije

2.4. PODUZETNIŠTVO

2.4.1. EKONOMSKA I FINANCIJSKA PISMENOST

2.4.1.1. -upoznaje funkciju novca

2.4.1.2. -prepoznaje osnovne pojmove tržišta

2.5. UPOTREBA IKT-a

2.5.1. KOMUNIKACIJA I SURADNJA U DIGITALNOME OKRUŽJU

2.5.1.1. -učenik uz pomoć komunicira s poznatim osobama u sigurnome digitalnome okružju

3. ORGANIZIRANOST SVIJETA OKO NAS

3.1. PODUZETNIŠTVO

3.1.1. PROMIŠLJAJ PODUZETNIČKI

3.1.1.1. -primjenjuje inovativna i kreativna rješenja

3.2. UČITI KAKO UČITI

3.2.1. UPRAVLJAJ SVOJIM UČENJEM

3.2.1.1. -planiranje i praćenje

3.2.1.2. -prilagodba učenika

3.2.1.3. -samovrednovanje

3.2.1.4. -samoprocjena

3.2.2. PRIMJENA STRATEGIJA UČENJA I UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA

3.2.2.1. -upravljanje informacijama

3.2.2.2. -kreativno i kritičko mišljenje

3.3. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

3.3.1. DEMOKRACIJA

3.3.1.1. -povezivanje pravila s pravima i odgovornostima

3.3.2. LJUDSKA PRAVA

3.3.2.1. -poticati domoljublje

3.4. ODRŽIVI RAZVOJ

3.4.1. DJELOVANJE

3.5. UPOTREBA IKT-a

3.5.1. FUNKCIONALNA I ODGOVORNA UPOTREBA IKT-a

3.5.1.1. -učenik se služi odabranim uređajima i programima

4. ENERGIJA

4.1. ZDRAVLJE

4.1.1. MENTALNO I SOCIJALNO ZDRAVLJE

4.2. UČITI KAKO UČITI

4.2.1. STVARANJE OKRUŽJA ZA UČENJE

4.3. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

4.3.1. DRUŠTVENA ZAJEDNICA

4.3.1.1. UPRAVLJANJE EMOCIJAMA I MOTIVACIJOM U UČENJU

4.3.1.2. -odgovornost učenika u razrednoj zajednici

4.4. UPOTREBA IKT-a

4.4.1. ISTRAŽIVANJE I KRITIČKO VREDNOVANJE U DIGITALNOME OKRUŽJU

4.4.1.1. -učenik djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje informacija u ditalnome okružju

4.4.1.2. - prepoznati nasilje u stvarnome i virtualnom svijetu

4.4.1.3. -prepoznati i uvažavati različitosti

4.5. OSOVNI I SOCIJALNI RAZVOJ

4.5.1. UPRAVLJANJE EMOCIJAMA I MOTIVACIJOM U UČENJU