Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TKTI by Mind Map: TKTI

1. IT Rsourc Managmnt

1.1. Analss Invstas T

1.1.1. Waktu

1.1.2. Profit

1.1.3. Prbandingan Invstasi

1.2. Outsourcing

1.2.1. Kuntungan

1.2.1.1. Lbih fokus

1.2.1.2. Hmat anggaran

1.2.1.3. prampingan unit bisnis

1.2.1.4. pkrja yang komptn

1.2.2. Bntuk Outsourcing

1.2.2.1. Alat/Infrastruktur IT

1.2.2.2. Staff/Oprator

1.2.2.3. Platihan

1.2.2.4. Maintnanc/Hlpdsk

1.2.2.5. Pngmbangan Softwar baru

1.3. IT Rsurc Managmnt & IT Govrnanc

2. IT Valu Dlivry