Evolució de les tecnologies

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evolució de les tecnologies by Mind Map: Evolució de les tecnologies

1. Ordenadors

1.1. 1a (1944-1958)

1.1.1. Militar

1.1.1.1. Mark

1.1.1.1.1. Electromecànica

1.1.1.2. ENIAC

1.1.1.2.1. Digital electronica

1.1.2. 167m^2

1.1.3. Vàlvules de buit

1.1.4. Llenguatge de màquina

1.2. 2a (1958-1964)

1.2.1. Transistors

1.2.1.1. menys espai ocupat

1.2.2. Programació d'alt nivell

1.2.3. usos

1.2.3.1. Militar

1.2.3.2. Oficial

1.2.3.3. Domèstic

1.3. 3a (1965-1971)

1.3.1. Circuits Integrats

1.3.1.1. IBM

1.3.1.1.1. Miniordenadors

1.4. 4a (1971-1983)

1.4.1. Microprocesador

1.4.1.1. +Memoria

1.4.1.2. +Velocitat

1.4.1.3. Noves companyies

1.4.1.3.1. Intel

1.4.1.3.2. Sistemes Operatius

1.5. 5a (1983-Hoy)

1.5.1. +Velocitat

1.5.2. +Memoria

1.5.3. +Compatibilitat de Hardware extern

1.5.4. Multimedia

1.5.4.1. Oci

2. Telecomunicacions

2.1. Anys 50

2.1.1. Cable Coaxial i Microones

2.1.1.1. Televisó

2.1.2. Fibra Òptica

2.1.2.1. No es gasta

2.2. Anys 60

2.2.1. satèl·lits

2.2.1.1. Televisió a nivell mundial

2.2.2. Fibra Òptica

2.2.2.1. Es gasta en comunicacions telefòniques

2.3. Anys 70

2.3.1. Millora

2.3.1.1. Banda ampla

2.3.1.2. Conexió per cable

2.3.1.3. La transmisió per TV

2.3.2. Conexions telefòniques analògiques

2.3.2.1. Tots els hogars tenen TV i telefón

2.4. Anys 80

2.4.1. Tecnologia digital

2.4.1.1. Llinea de alta Velocitat

2.4.1.2. Velocitat de transmisió de dades

2.4.1.3. Primer cable transatlàntic

2.4.1.3.1. Conexió mundial

2.5. Anys 90

2.5.1. Millora de la imatge de TV

2.5.2. Millor conexió móbil gràcies al GPRS

2.5.3. Les telecomunicacions perden el seu sentit sense l'ús dels ordinadors

2.6. La finalitat de les telecomunicacions és posar al servei dels usuaris en qualsevol punt d'accés aquesta informació

3. Xarxes

3.1. Anys 70

3.1.1. Primera xarxa

3.1.1.1. Militar

3.1.1.1.1. ARPANET

3.2. Anys 80

3.2.1. Internet

3.2.1.1. TCP/IP

3.2.1.1.1. Protocols que conecten ordinadors de diferents S.O

3.3. Anys 90

3.3.1. LAN

3.3.1.1. Transmissions de dades amb les línies RDSI i xDSL són el punt clau

3.4. 2000

3.4.1. WIFI

3.4.1.1. No cables