Quản lý thời gian

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quản lý thời gian by Mind Map: Quản lý thời gian

1. nguyên nhân lãng phí thời gian

1.1. Công việc bị gián đoạn, ngắt quãng

1.2. Hành chính, giấy tờ nặng nề

1.3. Các cuộc họp không cần thiết, ngoài kế hoạch

1.4. Thông tin quá nhiều, không cần thiết, không kịp thời

1.5. Công tác quản lý kém hiệu quả

1.6. Thiếu trách nhiệm, tác phong làm việc thiếu khoa học

2. Lợi ích

2.1. Tăng hiệu quả trong giải quyết công việc

2.2. Giảm căng thẳng

2.3. Tăng năng suất của các nhân, tập thể

2.4. Tạo niềm vui trong công việc, cuộc sống

3. Yếu tố tiết kiệm thời gian

3.1. Lập kế hoạch trước khi thực hiện

3.2. Chuẩn bị chu đáo

3.3. Kỉ luật, nghiêm túc, khoa học trong công việc

3.4. Sự thành thạo, kinh nghiệm

4. Nguyên tắc

4.1. Hạn chế gián đoạn

4.2. Giảm họp, hành chính, giấy tờ không cần thiết

4.3. Biết ủy quyền

4.4. Từ chối một số công việc

4.5. Lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch

4.6. Tăng tính lỷ luật, nghiêm túc, tránh trì hoãn công việc

4.7. Cải tiến lối làm việc

4.8. Rèn luyện tác phong là việc chuyên nghiệp, trách nhiệm