Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Marketing by Mind Map: Marketing

1. Nhóm: Cần phải triển khai thêm nhiều chương trình khuyến mãi cho khách hàng và khoá đào tạo về an toàn giao thông dành cho các tài xế để tiêpa tục nâng cao chát lượng dịch vụ

2. Không đủ tài xế để phục vụ cho nhu cầu khách hàng, đặc biệt là giờ cao điểm

3. Kinh tế

3.1. Cơ hội

3.1.1. Thu nhập của người dân cũng như số tiền chi dùng cho câc sản phẩm dịch vụ ngày càng tăng

3.1.1.1. Nhiệm vụ

3.1.1.1.1. Công ty: Mở rộng dịch vụ và chất lượng

3.1.1.1.2. Nhóm: Cần phải hỗ trợ chi phí rửa xe, tạo điều kiện nghỉ ngơi cho tài xế nhằm giúp họ hoạt động hiệu quả hơn và thu hút nhiều người tham gia chạy grab hơn

3.2. Thách thức

3.2.1. Nhiệm vụ

3.2.1.1. Công ty: Mở ra chương trình Đảm bảo thu nhập cho mỗi giờ hoạt động để đảm bảo và gia tăng mức thu nhập khi hoạt động liên tục trong những khung giờ cao điểm

3.2.1.1.1. Giải pháp bước đầu hỗ trợ tài xế, từ từ tăng giá cước chuyến xe cho bằng chỉ số lạm phát

3.2.1.1.2. Vd: Tính năng hướng dẫn an toàn cho các tài tế kết nối với cảnh sát 113

3.2.2. Lạm phát

3.2.2.1. VD: lạm phát làm giá xăng tăng, tài xế buồn không chạy nữa