Nieuwe Nederlandse grondwet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nieuwe Nederlandse grondwet by Mind Map: Nieuwe Nederlandse grondwet

1. de oude situatie

1.1. constitutionele monarchie

1.1.1. koning had veel macht

1.1.2. staatsschuld samenvoegen

1.1.2.1. zuid was rijk

1.1.2.2. noord was arm

1.1.3. godsdienstvrijheid

1.2. Willem I was koning (verlicht despoot)

1.3. NL en BE samen

2. verzet in het zuiden

2.1. oneens met koning

2.1.1. is protestant

2.1.2. trekt Noorden voor

2.1.2.1. kanalen

2.1.2.2. handel

2.1.2.3. weinig aandacht voor industrie

2.2. 1823: taalwet

2.2.1. Nederlands op school

2.3. 1830: Belgische opstand

2.3.1. onafhankelijkheid

3. 1848: revolutiejaar

3.1. mislukte oogsten

3.1.1. revoluties in andere landen

3.2. conservatieve Willem II was bang voor revolutie in NL

3.3. Thorbecke moet nieuwe grondwet schrijven

4. de nieuwe grondwet

4.1. koning

4.1.1. blijft staatshoofd

4.1.2. geen regeringsleider meer

4.2. ministers krijgen ministeriële verantwoordelijkheid

4.3. gekozen parlement

4.3.1. 1ste kamer gekozen door provinciale staten

4.3.2. 2de kamer gekozen door burgers met censuskiesrecht

4.4. grondrechten