Kế hoạch kinh doanh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế hoạch kinh doanh by Mind Map: Kế hoạch kinh doanh

1. Sản phẩm

1.1. Sản phẩm thụ động - Thuốc - mỹ phẩm

1.1.1. Đã có nguồn

1.2. Sản phẩm thời trang - túi xách

1.2.1. Phát triển theo chiến lược - lộ trình - sp lời khá tí - độc tí là ok - tìm hiểu - Chạy là ra đơn - Giao hàng

2. Marketing - Sales

2.1. Kênh chính: FB Fanpage - Group...

2.2. Kênh thương hiệu: Sendo - Shopee

2.3. Kênh brand lâu dài : Website - SEO - QC- giá sỉ

3. Chăm sóc khách hàng

3.1. Thu thập data khách

3.2. Chào hàng tiếp thị chăm sóc khách

4. Khác

4.1. Nhận diện thương hiệu

4.2. Các túi xách.. nhỏ nhưng chuyên nghiệp