carstvo: PLANTAE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
carstvo: PLANTAE by Mind Map: carstvo: PLANTAE

1. NEVASKULARNE BILJKE

1.1. MAHOVINE

1.1.1. voštana kutikula=zaštita od dehidracije

1.1.2. voda izlazi kroz puči

1.1.3. nedostatak provodnog sustava

1.1.4. GRAĐA STELJKE

1.1.4.1. gametofit

1.1.4.1.1. kauloid=stabalce

1.1.4.1.2. filoidi=listići

1.1.4.1.3. rizoid=korijenčić

1.1.4.2. sporofit

1.1.4.2.1. reduciran i nema osebne asimilacijske organe

1.1.4.2.2. na gametofitu u obliku tobolca

1.1.4.2.3. tobolac ima haustorije za upijanje mineralnih tvari

1.1.4.2.4. operkulma=poklopac na tobolcu za izlazak spora tobolca

1.1.5. RAZMNOŽAVANJE

1.1.5.1. spolno

1.1.5.1.1. biljčica s mnogostaničnim rasplodnim muškim i ženskim organima između zelenih listića

1.1.5.1.2. anteridiji=spermatozoidi

1.1.5.1.3. arhegoniji=haploidna jajan stanica

1.1.5.1.4. za oplodnju potrebna voda

1.1.5.2. nespolno

1.1.5.2.1. nakon oplodnje se razvija diploidni tobolac

1.1.5.2.2. spore nošene vjetrom

1.1.5.2.3. prokličnica

1.1.6. BIOLOŠKA RAZNOLIKOST

1.1.6.1. prisutne svugdje osim u moru i pustinjama

1.1.6.2. na mjestima sa znatnom količinom vlage u zraku i tlu

1.1.6.3. neke vrste podnose dehidraciju

1.1.6.4. razred jetrenjarki

1.1.6.4.1. krpasti gametofit

1.1.6.4.2. izgledom slične algama

1.1.6.4.3. anteridiji i arhegoniji na dršku koji je pričvršćen na talus

1.1.6.4.4. oplodnja za kišnog vremena

1.1.6.4.5. zdenčara

1.1.6.5. razred pravih mahovina

1.1.6.5.1. običan vlasak

1.1.6.5.2. mah tresetar

1.1.6.5.3. kalcifilne mahovine

2. VASKULARNE BILJKE

2.1. PAPRATNJAČE

2.1.1. mahovine + papratnjače= prve šume

2.1.2. provodni sustav

2.1.3. kormus=biljno tijelo

2.1.4. bezsjemenjače

2.1.5. 4 razreda

2.1.5.1. PRAPAPRATI

2.1.5.1.1. rizoid=život blizu vode

2.1.5.1.2. zamjenjuju ih bolje prilagođene vrste

2.1.5.1.3. rhynia

2.1.5.1.4. asteroxylon

2.1.5.1.5. psilotoum sp.

2.1.5.2. CRVOTOČINE

2.1.5.2.1. stvaraju kameni ugljen

2.1.5.2.2. izumrle zbog zahlađenja

2.1.5.2.3. lepidodendron

2.1.5.2.4. Lycopodiumclavatum

2.1.5.2.5. Huperzia selego

2.1.5.2.6. Selaginella denticulata

2.1.5.3. PRESLICE

2.1.5.3.1. cjevasto drveće

2.1.5.3.2. izumiru zbog suhe klime

2.1.5.3.3. građa današnjih preslica

2.1.5.3.4. razmnožavanje

2.1.5.3.5. biološka raznolikost

2.1.5.4. PRAVE PAPRATI

2.1.5.4.1. suha klima=ljuske protiv isušivanja

2.1.5.4.2. besjemenjače

2.1.5.4.3. planacija

2.1.5.4.4. arsheopteris

2.1.5.4.5. građa

2.1.5.4.6. razmnožavanje

2.1.5.4.7. biološka raznolikost

2.2. SJEMENJAČE

2.2.1. najrazvijeniji biljni organizmi

2.2.2. prilagođen sporofit

2.2.3. pojava nakon paprati u suhoj klimi

2.2.4. građa

2.2.4.1. vegetativni organi= korijen, listovi, stabljika

2.2.4.2. prva pojava generativnih organa=cvijet (mikro i mega spore), sjemenka i plod (zaštita embrija)

2.2.5. oprašivanje i oplodnja

2.2.5.1. oprašivanje vjetrom i vodom

2.2.5.2. pelud-peludna mješinica=odlazak spermalne stanice do jajne stanice

2.2.5.3. embrij unutar primarnog endosperma

2.2.5.4. razvoj sjemene lupine oko embrija-nastanak sjemena

2.2.6. razmnožavanje

2.2.6.1. jednospolni cvjetovi oblika rese ili češera

2.2.6.2. prašnici=2 peludnice, nastanak peludnog zrna

2.2.6.3. muški gametofit=unutar mikrospora, 1 vegetativna + 2 spermalne stanice

2.2.6.4. sjemeni zametak= na sterilnim lodnim listovima češera, obavijen integumentomkoja ima mikropilu

2.2.6.5. megaspora= mejozom iz staničja sjemenog zametka

2.2.6.6. ženski gametofit= unutar embrionalne vrećice, primarni ednosperm + 1 jajna stanica

2.2.7. biološka raznolikost

2.2.7.1. podjela nekada

2.2.7.1.1. GOLOSJEMENJAČE

2.2.7.2. podjela sada

2.2.7.2.1. IGLIČASTE GOLOSJEMENJAČE

2.2.7.2.2. PERASTE GOLOSJEMENJAČE

2.2.7.2.3. KRITOSJEMENJAČE