Què és la Integració Sistemes d'informació?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Què és la Integració Sistemes d'informació? by Mind Map: Què és la Integració Sistemes d'informació?

1. Motivacions per a fer la integració

1.1. Motivació tècnica

1.1.1. Qualitat de la informació pobre

1.1.2. Sistemes no integrats

1.1.3. No es pot donar suport al creixement de l'empresa

1.2. Motivació Operacional

1.2.1. Gran cost d'estructura

1.2.2. No es dóna suport a la necessitat els usuaris

1.2.3. Processos organitzatiuis molt complexos

1.2.4. Globalització

2. Tipus Integració empresarial

2.1. Segons el responsable dels processos de negoci

2.1.1. 1. Intra-Organitzativa

2.1.2. 2. Inter- Organitzativa

2.1.3. 3. Hibrida

2.2. Segons la tipologia dels processos de negoci

2.2.1. Integració Horitzontal

2.2.1.1. Cap a dins

2.2.1.2. Cap endavant

2.2.1.3. Cap enrere

2.2.2. Integració Vertical

2.2.2.1. Bottom-up

2.2.2.2. Top-down

2.2.3. Integració Mixta

3. Handicaps de l'integració

3.1. de Procés

3.1.1. Reenginieria

3.1.2. Transició

3.2. de recursos de personal

3.2.1. Gestió de les expectatives del canvi

3.2.2. Formació

3.2.3. Reorganització

3.3. Gestió de software

3.4. de teconlogia

3.4.1. Dades i informes

3.4.2. Gestió de les aplicacions

4. Nivells d'integració que existeixen

4.1. Nivell 1 - Interconectivitat

4.1.1. Objectiu: base de la integració per la resta de nivells

4.1.2. Descripció: integració tecnològica i poc funcional

4.2. Nivell 2 - Intercorparibiliat

4.2.1. Objectiu: comunicació entre els diferents softwares

4.2.2. Descripció: es realitza la comunicació amb interfaces

4.3. Nivell 3 - Convergència semàntica

4.3.1. Objectiu: integració conceptual

4.3.2. Descripció: dades homogènies per totes les organitzacions

4.4. Nivell 4 - Integració convergent

4.4.1. Objectiu: Integració dels processos, el coneixament, les persones i el workflow

4.4.2. Descripció: Integració total de tots els elements

5. Beneficis

5.1. Intangibles

5.1.1. Visibilitat de la informació

5.1.2. Millora de processos

5.1.3. Millora d'atenció al client

5.1.4. Estandards empresarial

5.1.4.1. Flexibilitat

5.2. Tangibles

5.2.1. Reducció d'inventari

5.2.2. Reducció de personal

5.2.3. Reducció del cost IT

5.2.4. Millores de productivitat

5.2.5. Millora en els cicles financers

6. On es fa la integració?

6.1. Organitzacions

6.1.1. Definició: L'organització és un conjunt d'elements dissenyats per complir uns objectius

6.1.2. Què compòn l'organització?

6.1.2.1. Persones

6.1.2.2. Processos

6.1.2.3. Estructures

7. Què són els sistemes d'informació?

7.1. Són recursos de IT i processos organitzatius mitjançant els quals els recursos de IT donen suport a certs processos de l'organització.

8. Com es pot realitzar la'integració?

8.1. Model proposat per Silveira, Pastor i Mallo

8.1.1. Basat en ISO/IEC 24744

8.1.2. Cicle de vida

8.1.2.1. Obtenció

8.1.2.1.1. Planning

8.1.2.1.2. Creació d'escenaris i reenginyeria de processos de negoci

8.1.2.1.3. Contractació

8.1.2.1.4. Evalució de les obtencions

8.1.2.2. Implementació

8.1.2.2.1. Planning

8.1.2.2.2. Desenvolupament

8.1.2.2.3. Desplegament

8.1.2.2.4. Evalució de l'implementació

8.1.2.3. Ús

8.1.2.3.1. Planning

8.1.2.3.2. Ús i evaluació

8.1.2.3.3. Desplagament

8.1.2.3.4. Evaluació d'us

8.1.3. Objectiu

8.1.3.1. Donar una metodologia que faciliti el projecte d'integració dels sistemes d'informació

9. Què s'ignifica integració?

9.1. Definició: fer-ho complet a partir de diferentes parts.

9.2. Integració a nivell tècnic: en aquest nivell es necesita d'uns estandards comuns

9.3. Integració a nivell organitzatiu: aquest nivell és necessari de simplificar i racionalittzar els processos de l'organització mitjançant reengineria de processos