Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. by Mind Map: Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

1. Krav til læreres professionsmæssige kompetencer

2. Læreres uformelle strategier for at tilegne sig nye kompetencer

3. Skolens formaliserede støtte- og videndelingsstrukturer

4. Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med undervisningen