Intake Anouk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Intake Anouk by Mind Map: Intake Anouk

1. Doelen intakegesprek

1.1. Kennismaking, uitleggen wat je taak is

1.2. Duidelijk krijgen wat het probleem is

1.3. Wensen/verwachtingen: ouders, Anouk, leerkracht

1.4. Problemen/zorgen verkennen: invloeden omgeving, waardoor wordt het veroorzaakt? > Attributies

1.5. Vertrouwensband creëren > is er een klik?

1.6. Uitvinden wat de hulpvraag is en of jij als orthopedagoog hier een rol in kan spelen

1.7. Eens worden over het doel van het traject

2. Benadering

2.1. Open minded: niet oordelend. Zo objectief mogelijk blijven. Meedenkend.

2.2. Respectvol, empathisch

2.3. Ouders en leerkracht als expert zien én kind ook horen!

2.4. Vriendelijkheid, toegankelijk

2.5. Nieuwsgierig, geïnteresseerd: zoveel mogelijk informatie verzamelen

2.6. Aandacht voor positieve punten

3. Opvallendheden in aanmeldformulier?

3.1. Oma overleden

3.2. Tegenstrijdigheden: leuk om juf te helpen, maar ook bang voor juf.

3.3. Veel informatie over broer, weinig over zus

3.4. Blauw na geboorte. Vruchtwater gepoept.

4. Vragen die je wil stellen:

4.1. Overlijden oma: hoe heeft Anouk dat ervaren? Wat was haar band met oma? Hoe is rouwverwerking opgepakt? Is gedrag veranderd na overlijden oma?

4.2. Idee over driftbuien nu: waardoor worden ze veroorzaakt? Hoe gingen ouders vroeger met de driftbuien om? Is ze driftig op school?

4.3. Hoe is haar gedrag op school?

4.4. Wat is de aanpak van juf? Hoe ziet dat eruit?

4.5. Hoe is de band met de leerkracht? Rol van klassengrootte uitvragen.

4.6. Buikpijn: waardoor? Wanneer? Hoe vaak? Wanneer niet? Sinds wanneer?

4.7. Contact met leeftijdsgenootjes: verandering?

4.8. Waarom wil ze niet bij andere kindjes blijven slapen?