ЕО-середовище

ЕО-середовище карта знань Бухал

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЕО-середовище by Mind Map: ЕО-середовище

1. ПОС Студентів

2. ПОС Викладача

3. Е-контент

3.1. текстовий

3.2. графічний

3.3. Мультимедійний

3.4. Посилання на ресурси

4. ЕО-середовище університету

4.1. Контент

4.1.1. Електронний каталог

4.1.2. ЕНК

4.1.3. Вікі

4.1.4. Вулик

4.1.5. Інстуційний репозиторій

4.1.6. Вебінари

4.1.7. Відеотека

4.1.8. Електронні журнали

4.1.9. Електронне тестування

4.1.10. Електронна бібліотека

4.2. Інфраструктура

4.2.1. комп'ютерні класи для ср

4.2.2. мобільні технології

4.2.3. ГРІД-технології

4.2.4. Комп'ютерні класи

4.2.5. Інтернет(WI-FI точки)

4.3. Система менеджементу ISO 9001

4.3.1. Електронний документообіг та контроль за виконанням прийнятих рішень

4.3.2. Портфоліо університету

4.3.3. Портфоліо студентів

5. Корпоративні стандарти

5.1. Система управління якістю

5.2. ІТ та інформаційне середовище

5.3. довузьвська підготовка

5.4. підготовка і організація ОД

5.5. ведення навчальної документації

5.6. надання додаткової освіти

5.7. на науковіф матеріали та тести

5.8. на організацію навчання

5.9. на організацію наукової діяльності

5.10. на педогагічні технології

6. ІКТ компетентності викладачів

6.1. Система підвищення компетенцій

6.1.1. Баркампи

6.1.2. консультація

6.1.3. дистанційні курси

6.2. Викладач має вміти:

6.2.1. Обирати і використовувати е-ресурси для навчання

6.2.2. Організовувати співробітництво та коммунікацію

6.2.3. Проектувати е-ресурси та е-середовище

7. Модель навчального процесу

7.1. Студент

7.1.1. Навчальні матеріали

7.1.1.1. Навчальний план, програми, підручники, посібники, практикуми, задачники, тести, відео-лекція, презенація.

7.1.2. Середовище навчання

7.1.2.1. Календарь навчання, обмін завданнями, консультування, електронна бібліотека, система тестування.

7.1.3. Наставництво

7.1.3.1. викладач, тьютор, куратор, організатор

7.1.4. Інформаційне середовище

7.1.4.1. накази, розпорядження, розклад, графік навчання, новини курсів

7.1.5. Комунікації

7.1.5.1. очне спілкування, електронна пошта, форуми, чати, блоги