Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Induktion by Mind Map: Induktion

1. Definition

1.1. Producere elektricitet vha. magnetisme

2. Baggrund

2.1. H.C. Ørsteds forsøg

2.2. Michael faradays forsøg s. 61-62

3. Elektromagnetisme

3.1. Spole m. jernkerne+strømkilde

3.2. konstant strøm gir konstant magnetfelt

4. Induktionsstrømmens magnetfelt

4.1. Lenz´s regel

4.2. gribereglen

5. Induktionsstrømmens styrke afhænger af induktionsspændingen som afhænger af

5.1. vindingstal

5.2. magnetens hastighed/rotation

5.3. magnetstyrke

6. Forsøg

6.1. Frembringelse af induktionsstrøm

6.2. spænding afh. af

6.3. generator

6.4. Faradays forsøg

7. Læs i bøgerne

7.1. Samfundets el-forsyning s.

7.2. Prisma 9 s. 58-76

7.3. Samf.arb.hæfte s.3-8+12

7.4. Mappen, faneblad 3