Насильство над дітьми в сім"ї

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Насильство над дітьми в сім"ї by Mind Map: Насильство над дітьми в сім"ї

1. Наслідки

1.1. Вплив на особистість

1.1.1. Порушення психічних функцій (психологічні травми). Застосування насильства у вихованні власних дітей у майбутньому. Фізичні вади, інвалідність. Втеча з дому.

1.2. Вплив на суспільство

1.2.1. Дезорганізація сім’ї. Зростання кількості неблагополучних сімей, Зростання кількості розлучень, Зростання порушення прав і свобод громадян, Зростання ступеня агресії та жорстокості, Криміналізація суспільства, Зростання кількості соціальних сиріт, Цілковита руйнація суспільства

2. Актори соціальної дії

2.1. Члени і близькі сім"ї

2.1.1. Батько. Матір. Тітка-Дядько. Бабусі-дідусі. Брати-сестри.

2.2. Інститути регулювання проблеми наближені до дитини

2.2.1. Дитячий садок Школа Сімейний лікар Інші члени сім"/родини Сусіди Церква Громадські організації, гуртки

2.3. Державні заклади регулювання проблеми

2.3.1. Мезорівень

2.3.1.1. Служби у справах дітей Органи кримінальної поліції Органи опіки та піклування Центри соціальних служб

2.3.2. Макрорівень

2.3.2.1. Уповноважений у справах дітей

2.4. ЗМІ

3. Напрями профілактики

3.1. Освітній

3.2. Науковий

3.3. Побутовий

3.4. Інформаційний

4. Причини

4.1. Погана поведінка дитини. Психологічний стан кривдника. Матеріальний стан кривдника. Непередбачувані ситуації. - Трагедія у сім’ї, - Розлучення, - Стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння, -Проблеми на роботі. Незадовільний зовнішній вигляд дитини. Проблеми у навчанні. Невиправдані очікування щодо дитини. Ігнорування дитиною прохань. Пошкодження майна, речей. Невиконання домашніх обов’язків. Відмінність поглядів. Інвалідність чи неповносправність дитини. Впертість дитини. Конфлікти між дітьми в родині. Вживання дитиною алкоголю/наркотиків, тютюну

5. Види

5.1. Фізичне

5.1.1. Шарпання

5.1.2. Удари

5.1.3. Ляпаси

5.1.4. Відпихання

5.1.5. Ставлення у куток

5.1.6. Наркотизація

5.1.7. Ізоляція

5.1.8. Недогляд

5.1.9. Вбивство

5.1.10. Відмова від дитини

5.2. Сексуальне

5.3. Психологічне

5.3.1. Крик

5.3.2. Лайка

5.3.3. Байдужість

5.3.4. Ігнорування

5.3.5. Обман

5.3.6. Критика

5.3.7. Обмеження творчого розвитку

5.3.8. Обмеження власної думки

5.3.9. Вимога виконувати домашні обов’язки

5.4. Економічне

5.4.1. Обмеження в їжі

5.4.2. Обмеження в одязі

5.4.3. Псування особистих речей.

6. Ознаки

6.1. Фізичні

6.1.1. синці

6.1.2. подряпини

6.1.3. переломи

6.1.4. струс

6.1.5. опіки

6.1.6. аномально низька вага

6.2. Психологічні

6.2.1. страх, переляк

6.2.2. замкнутість

6.2.3. агресивність

7. Законодавчий захист дитини

7.1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію домашньому насильству (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.35)

7.1.1. Коментар

7.2. Конвенцією ООН про права дитини, Конвенцією Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, Європейською конвенцією про здійснення прав дітей

8. явище суспільного буття, форма суспільних відносин, що є частиною соціальних практик, плинний та динамічний феномен, що є конструйованим відповідно до своїх ознак, має системний характер, соціокультурну зумовленість і проявляється в одноразовому чи циклічному застосуванні по відношенню до дітей цілеспрямованої сили, будь-якого виду примусу, погроз, дій сексуального, фізичного, емоційного, психологічного чи економічного характеру, жорстокості або ж бездіяльності, іншими членами сім’ї, що можуть заподіяти дитині будь-яку кривду чи створюють для неї небезпеку або психолого-емоційний дискомфорт, порушуючи її особисті конституційні права та свободи.

9. Визначити труднощі профілактики сімейного виховання