OUDERBETROKKENHEID

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OUDERBETROKKENHEID by Mind Map: OUDERBETROKKENHEID

1. ouderparticipatie = ouders helpen een groter geheel (geen/weinig focus of het kind)

2. actieve deelname van ouders

3. algemene info

3.1. briefwisseling

3.2. heen en weermap

3.3. agenda

3.4. jaarkalender

3.5. maandverslag/jaarverslag

3.6. leerling nemen toetsen en taken mee naar huis

3.7. handtekening als bewijs

4. COB

4.1. GO-ouders

4.2. KOOGO

4.3. VCOC

5. via media

5.1. Facebook

5.2. mail

5.3. website

5.4. blog

6. fysieke aanwezigheid

6.1. intiem

6.1.1. oudercontact

6.1.2. "slecht-" nieuwsgesprek

6.1.3. onthaal (aan de klasdeur/schoolpoort )

6.1.4. huisbezoek

6.1.5. CLB-gesprek

6.1.6. telefonisch gesprek

6.2. masa

6.2.1. infomoment (vb. over bosklassen)

6.2.2. schoolfeest

6.2.3. geldinzameling

6.2.4. opendeurdag

6.3. steunacties

6.3.1. verhuis

6.3.2. vervoer

6.3.3. als ervaringsdescundige spreker

6.3.4. verkoop

6.3.5. eetdag

6.3.6. ouderraad

6.3.7. verkeersopzichter

6.3.8. leesmoeder/vader

7. hoe aanpakken?

7.1. leerkracht

7.1.1. welbevinden leerling = centraal

7.1.2. rekening houdend met (problematiek) gezinssituatie

7.1.3. constructieve feadback

7.1.4. vertrouwensband

7.1.5. bredere kijk naar netwerk van de leerling (oma, buur,...)

7.1.6. grens aangeven (ouders hebben geen invloed op didactiek)

7.1.7. open en eerlijke communicatie

7.1.8. regelmatig contact

7.2. ouders

7.2.1. welbevinden leerling = centraal

7.2.2. vertrouwensband

7.2.3. constructieve feedback

7.2.4. niet perse vakkennis wel gezonde intresten

7.2.5. regelmatig contact

7.2.6. grens aangeven (leerkrachten hebben geen invloed op thuissituatie)

7.2.7. begint thuis

8. + doel en middel

9. hulpmiddelen

9.1. checklist

9.1.1. Zie bron

9.2. 7 dimensies van ouderbetrokkenheid

9.2.1. kennis

9.2.2. rationele

9.2.3. overtuigings

9.2.4. gedrags

9.2.5. tijds

9.2.6. emotionele

9.2.7. competentie

9.3. participatiehuis

10. formeel

11. informeel