Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ORGANITZACIONS by Mind Map: ORGANITZACIONS

1. ANTECEDENTS

1.1. SOCIETAT INFORMACIÓ

1.1.1. GLOBALITZACIÓ

1.1.1.1. ECONOMICA

1.1.1.2. CULTURAL

1.1.1.3. POLÍTICA

1.1.1.4. GEOGRÀFICA

1.2. SOCIETAT INDUSTRIAL

1.2.1. TREBALL EN CADENA

1.2.2. COLÒNIES

1.2.3. RECURSOS MINERALS

1.2.4. JORNADES LABORALS

1.3. SOCIETAT AGRÍCOLA

1.3.1. TREBALL COM A SUBSISTÈNCIA

1.3.2. COMERÇ D'INTERCANVI

1.3.3. RECURSOS NATURALS

2. ESTRUCTURA

2.1. DISSENY

2.1.1. LINEAL

2.1.2. FUNCIONAL

2.1.3. LÍNIA STAFF

2.1.4. MATRICIAL

2.1.5. PER PROJECTES

2.1.6. PER PROCESSOS

2.1.7. EN XARXA

3. AGRUPACIÓ

3.1. FUNCIONS

3.2. ZONES GEOGRÀFIQUES

3.3. PRODUCTE

3.4. CLIENT

3.5. TEMPS

3.6. OPERACIÓ A DESENVOLUPAR

4. ELEMENTS

4.1. PERSONES

4.2. GRUPS

4.2.1. De treball

4.2.2. formals

4.2.3. informals

4.2.4. ad-hoc

4.3. FLUXOS

4.3.1. de treball

4.3.2. d'informació

4.3.3. de decisions

4.3.4. de control

4.3.5. d'autoritat

4.4. PROCESSOS DECISIONS Ad-Hoc

5. AUTORITATS

5.1. FORMAL

5.1.1. reconeguda a l'organigrama

5.1.1.1. Activitats són REQUERIDES

5.1.1.2. Interaccions per a la COORDINACIÓ

5.1.1.3. PRESTIGI

5.2. INFORMAL

5.2.1. persona que actia com a lider

5.2.1.1. ESPONTÀNIES

5.2.1.2. Necessiten APROVACIÓ

5.2.1.3. CONTACTES SOCIALS