Årsplan 2011 for biologi/geografi - 9. klasse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Årsplan 2011 for biologi/geografi - 9. klasse by Mind Map: Årsplan 2011 for biologi/geografi - 9. klasse

1. Regionale og globale mønstre

1.1. naturgeografiske mønstre

1.1.1. det geologiske kredsløb

1.1.2. vandets kredsløb

1.1.3. Nyt punkt

1.1.4. ørkner i verden

1.1.5. globale vindsystem

1.1.6. monsunområder

1.1.7. Vahls klimainddeling

1.1.8. astronomiske klimainddeling

1.1.9. istider

1.1.10. energiressourcernes globale fordeling og - forbrugsmønster

1.1.11. mineralressourcernes dannelse - og globale fordeling

1.1.12. kornarters, knoldplanters og frugters globale udbredelse

1.1.13. nydelsesplanternes globale udbredelse

1.1.14. globale mønstre i vegetabilsk og animalsk fødeproduktion

1.1.15. pladetektonik

1.2. kulturgeografiske mønstre

1.2.1. verdens største byområder

1.2.2. flyveruter og flyve tider

1.2.3. forskellige landbrugsteknikkers globale udbredelse

1.2.4. industribranchers lokaliseringsmønstre

1.2.5. globale organisation i stater og nationer

1.2.6. befolkningernes demografiske struktur

1.2.7. arbejdsdeling mellem i- og ulande

1.2.8. kulturudvikling og nutidige kulturers fordeling

1.2.9. mønstre i rigdom, fattigdom og levelivkår

2. Naturgrundlaget og dets udnyttelse

2.1. Jordens opbygning

2.2. vandets kredsløb

2.3. Jordens klima

2.4. danske landskaber

2.5. ressourcer

2.6. erhverv

2.7. bæredygtig udvikling

2.8. dansk landbrug

2.9. jordbund

2.10. landvinding

3. Kultur og levevilkår

3.1. erhverv

3.2. trafik og transport

3.3. verdens befolkning

3.4. bæredygtig udvikling

3.5. Danmarks kulturlandskaber

3.6. industri

3.7. i- og ulande

3.8. storbyer

3.9. det internationale samfund

4. Livsstil og sundhed

4.1. Trinmål efter 9. klasse

4.2. Undervisningsressourcer

4.2.1. Livsstil og sundhed

4.2.2. Tjek din morgenmad

4.3. Temaer

4.3.1. Livsstil og kost

4.3.1.1. Vi har brug for mad

4.3.1.2. Kulhydrat, protein, fedt

4.3.1.3. Naturvidenskaben søger ny viden

4.3.1.4. De otte kostråd

4.3.2. Livsstil og motion

4.3.2.1. Styrketræning

4.3.2.2. Konditionstræning

4.3.2.3. Blodkredsløb

4.3.3. Livsstil og nerver

4.3.3.1. Hjernen

4.3.3.2. Nervesystemet

4.3.3.3. Hvordan lærer vi nyt?

4.3.4. Livsstil og balance

4.3.4.1. Nervesystemet

4.3.4.2. Hormoner

4.3.5. Livsstil med risiko

4.3.5.1. Alkohol

4.3.5.2. Rygning

4.3.5.3. Slank

4.3.5.4. Solarium

5. Økosystemer

5.1. Trinmål efter 9. klasse

5.2. Undervisningsressourcer

5.3. Temaer

5.3.1. Hvad gør Jorden helt speciel?

5.3.2. Økosystemer

5.3.3. Regnskoven

5.3.4. Ørkenen

5.3.5. Miljøproblemer

5.3.6. Bæredygtig udvikling

6. Fra ursuppe til Functional Food

6.1. Trinmål efter 9. klasse

6.2. Undervisningsressourcer

6.3. Temaer

6.3.1. For meget længe siden

6.3.2. Evolution

6.3.3. Hvad hverken Darwin eller Mendel vidste

6.3.4. Eukaryoter

6.3.5. Cellen arbejder

6.3.6. Celledeling og formering

6.3.7. Stamceller

6.3.8. Fremtidens behandlingsmuligheder

6.3.9. Gensplejsning

6.3.10. GMO'er

6.3.11. Fødevareberigelse

6.3.12. Dilemmaer

6.3.13. Er det sådan vi skal bruge ny viden

7. Ressourcer