Fra ursuppe til functional food - faglige begreber (Ind i biologien 9. klasse)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fra ursuppe til functional food - faglige begreber (Ind i biologien 9. klasse) by Mind Map: Fra ursuppe til functional food - faglige begreber (Ind i biologien 9. klasse)

1. For meget længe siden

1.1. Faglige begreber

1.1.1. kontinentaldrift

1.1.2. kulstofisotoper

1.1.3. bakterier

1.1.4. encellede organismer

1.1.5. cyanobalterier

1.1.6. kulhydrater

1.1.7. proteiner

1.1.8. fedtstoffer

1.1.9. stofskifte

1.1.10. DNA

1.1.11. tilpasning

1.1.12. RNA

1.1.13. organisk/uorganisk

1.1.14. cellemenbran

1.1.15. kromosom

1.1.16. cytoplasma

1.1.17. plasmid

1.1.18. prokaryot

2. Evolution

2.1. Faglige begreber

2.1.1. evolution

2.1.2. fossiler

2.1.3. livsformer

2.1.4. økologisk niche

2.1.5. pattedyr

2.1.6. moderkage

2.1.7. livmoder

2.1.8. foster

2.1.9. variation

2.1.10. naturlig udvælgelse

2.1.11. selektion

2.1.12. generation

2.1.13. arveanlæg

2.1.14. gener

2.1.15. mutation

2.1.16. art

2.1.17. tilpasning

2.1.18. miljøfaktorer

3. Hvad hverken Darwin eller Mendel vidste

3.1. Faglige begreber

3.1.1. DNA

3.1.2. kromosomer

3.1.3. genom

3.1.4. DNA-profil

3.1.5. gensplejse

3.1.6. prokaryot

3.1.7. respirationsbalterie

3.1.8. mitokondrie

3.1.9. grønkorn

3.1.10. cellekerne

3.1.11. eukaryoter

3.1.12. fossiler

3.1.13. UV-stråling

3.1.14. ozon

3.1.15. fisk

3.1.16. padder

3.1.17. krybdyr

3.1.18. fugle

3.1.19. pattedyr

4. Eukaryoter

4.1. Faglige begreber

4.1.1. prokaryoter

4.1.2. eukaryoter

4.1.3. cellekerne

4.1.4. gen

4.1.5. DNA

4.1.6. kernemenbran

4.1.7. hormon

4.1.8. organel

4.1.9. kromosomer

4.1.10. protein

4.1.11. cellevæg

4.1.12. cellulose

4.1.13. cellemembran

4.1.14. cytoplasma

4.1.15. grønkorn

4.1.16. mitikondrie

4.1.17. ribosom

4.1.18. respiration

4.1.19. vakuole

4.1.20. celleskelet

4.1.21. golgi apparat

4.1.22. endoplasmatisk retikulum (ER)

5. Cellen arbejder

5.1. Faglige begreber

5.1.1. DNA

5.1.2. RNA

5.1.3. enzym

5.1.4. adenin

5.1.5. thymin

5.1.6. cytosin

5.1.7. guanin

5.1.8. uracil

5.1.9. nukleotid

5.1.10. hydrogenbinding

5.1.11. kernemembran

5.1.12. kromosomer

5.1.13. gen

5.1.14. triplet

5.1.15. cytoplasma

5.1.16. ribosom

5.1.17. aminosyrer

5.1.18. protein

5.1.19. proteinsyntese

5.1.20. genom

6. Celledeling og formering

6.1. Faglige begreber

6.1.1. prokaryoter/eukarioter

6.1.2. plasmid

6.1.3. klon

6.1.4. kønnet/ukønnet

6.1.5. mitose

6.1.6. gen

6.1.7. DNA

6.1.8. mRNA

6.1.9. kromosom

6.1.10. organel

6.1.11. kernemembran

6.1.12. enzym

6.1.13. baseparring

6.1.14. meiose

6.1.15. kønskirtler

6.1.16. æg-/ sædcelle

6.1.17. æggestok

6.1.18. testikler

6.1.19. telomer

6.1.20. telomerase

7. Stamceller

7.1. Faglige begreber

7.1.1. stamceller

7.1.2. embryon

7.1.3. foster

7.1.4. æg-/sædcelle

7.1.5. kromosom

7.1.6. DNA

7.1.7. væv

7.1.8. organ

7.1.9. celledifferenttiering

7.1.10. gen

7.1.11. signalmolekyle

7.1.12. cellemebram

7.1.13. protein

7.1.14. RNA

7.1.15. blærefoster

7.1.16. indre celemasse

7.1.17. reagensglasbefrugtning

7.1.18. æggestok

7.1.19. livmoder

7.1.20. cytoplasma

7.1.21. cellekerne

7.1.22. klon

7.1.23. knoglemarv

7.1.24. navlestreng

7.1.25. transplantation

7.1.26. terapi

8. Fremtidens behandlingsmuligheder

8.1. Faglige begreber

8.1.1. gen

8.1.2. knoglenarv

8.1.3. stamceller

8.1.4. transplation

8.1.5. vævstype

8.1.6. fosterstamcelle

8.1.7. insulin

8.1.8. bugstypkirtel

8.1.9. immunforsvar

8.1.10. synapse

8.1.11. transmitterstof

8.1.12. xenotransplantion

8.2. Supplerende materialer

8.2.1. Organer fra svin rykker tættere på

9. Gensplejsning og GMO'er

9.1. Faglige begreber

9.1.1. gensplejsning

9.1.2. gen

9.1.3. GMO

9.1.4. DNA

9.1.5. plasmid

9.1.6. kromosom

9.1.7. enzym

9.1.8. protein

9.1.9. celle

9.1.10. bakterie

9.1.11. hormon

9.1.12. bugspytkirtel

9.1.13. restriktionsenzym

9.1.14. ligaser

9.1.15. katalysator

9.1.16. proteinkappe

9.1.17. antistof

9.1.18. vaccination

9.1.19. virus

9.1.20. klon

9.1.21. bioreaktor

9.1.22. vævstype

9.1.23. donor

9.1.24. resistens

10. Dilemmaer - er det sådan vi skal bruge ny viden?