Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Emne by Mind Map: Emne

1. Tærskelsværdier

1.1. Emergering virksomheder eks. Skype. Er omsætning et mål for tærskelværdier

1.2. Hvor tærskelværdier?

2. Materiel fusionsbedømelse(Horisontalt

2.1. Markets bedømelse

2.1.1. Begrænser fusion markedet

2.1.1.1. Internationalt

2.1.1.2. regionalt

2.1.1.3. lokalt

2.2. Mulig problemformulering

2.2.1. Den materielle bedømelse af horisontale fusioner i Danmark - muligvis med udgangspunkt i en dom. forslag

2.3. Relevant afgørelse

2.3.1. TIFS - 13/13057

2.3.1.1. EY’S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK