Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Pop-up by Mind Map: Pop-up

1. Strategie

1.1. Nadenken en doorgronden conceptontwikkeling

1.1.1. Kostenindicatie

1.1.2. Sfeer weergeven via foto's/muziek

1.2. Meerdere doelen bereiken

1.2.1. Eten en drinken

1.2.2. Beweging/dansen

1.2.3. Opmaken haar en gezicht

2. Verkennen omgeving

2.1. Ontwikkelen gewenste stijl

2.1.1. Visuele indruk maken

2.1.2. Gevoelsmatig/zintuigen prikkelen

2.1.3. nieuwsgierigheid stimuleren

3. Realisatie

3.1. Inventaris van gewenste middelen

3.1.1. Constructieprincipes